Mies makaa sohvalla ja selaa nettiä.

Vain 14 % liikuntaneuvonnan verkkosivuista innostaa asiakasta

Lue vinkit onnistuneeseen verkkoviestintään.

Verkkoviestintäselvityksen mukaan suurin osa (77 %) liikuntaneuvontaa tarjoavista kunnista viestii palvelustaan verkossa, mutta vain 14 prosenttia verkkosivuista kiinnitti huomiota myös asiakkaan kiinnostuksen herättämiseen ja motivointiin.

Piirakkakuvio selvityksen tuloksista

Kuntien viestintä liikuntaneuvonnasta vaikuttaa sekä palvelun tunnettavuuteen että liikuntaneuvonnasta syntyvään mielikuvaan. Sen vuoksi Liikkuva aikuinen -ohjelma toteutti keväällä 2020 verkkoviestintäselvityksen, jossa tarkasteltiin, kuinka 115 liikuntaneuvontaa tarjoavaa kuntaa viestii palvelusta verkossa.

Suurin osa (77 %) liikuntaneuvontaa tarjoavista kunnista viestii palvelustaan selkeästi verkossa. Kuitenkin noin neljäsosan tarjoama tieto liikuntaneuvonnasta on asiakkaan näkökulmasta joko epäselvää tai riittämätöntä.  

Vaikka suurin osa kunnista tarjoaa liikuntaneuvonnastaan tietoa verkossa, vain 14 prosenttia verkkosivuista kiinnitti huomiota myös asiakkaan kiinnostuksen herättämiseen ja motivointiin. Sivusto arvioitiin asiakkaan kiinnostusta herättäväksi ja motivoivaksi, jos se tiedon jakamisen lisäksi puhutteli asiakasta, pyrki herättämään tarvetta liikuntaneuvonnalle ja hyödynsi kuvia, esitteitä tai videoita positiivisen mielikuvan luomisessa.

Nykyisin verkkonäkyvyys on tärkeää, koska niin asiakkaat kuin erilaiset yhteistyötahot ovat tottuneet etsimään tietoa verkosta. Sen lisäksi, että verkkosivut välittävät tietoa liikuntaneuvonnasta, ne tarjoavat myös mahdollisuuden asiakkaiden motivoimiseen liikuntaneuvonnan pariin. Verkkosivujen viestinnän tyyliin, sisältöön ja mielikuvan luomiseen olisikin jatkossa hyvä panostaa aikaisempaa enemmän.

Selvityksen pohjalta Liikkuva aikuinen -ohjelma kokosi seitsemän vinkkiä, jotka ainakin kannattaisi liikuntaneuvonnan verkkoviestinnässä huomioida.

Vinkit onnistuneeseen viestintään

  • Huolehdi, että liikuntaneuvonta näkyy kunnan verkkosivuilla.
  • Tarkista, että termistö on yhtenäinen.
  • Kerro asiakkaalle selvästi ja ymmärrettävästi, mitä liikuntaneuvonnassa tapahtuu.
  • Luo liikuntaneuvonnasta positiivinen ja kiinnostusta herättävä kuva.
  • Kannusta ottamaan yhteyttä.
  • Puhuttele asiakasta ja luo tarve liikuntaneuvonnalle.
  • Hyödynnä visuaalisuutta.

videoita liikuntaneuvonnan markkinointiin

Liikkuva aikuinen -ohjelma on tuottanut liikuntaneuvonnasta kaksi humoristista videota, joita liikuntaneuvonnan parissa työskentelevät voivat halutessaan hyödyntää liikuntaneuvonnan markkinoinnissa. Katso videot alta.

Mikäli tarvitset käyttöösi alkuperäisen videotiedoston, ota yhteyttä Liikkuva aikuinen -ohjelman viestintään anna.suutari@jamk.fi.

Oho! Tämä video ei näy, koska olet kieltänyt markkinointievästeiden käytön. Nähdäksesi videon, käy hyväksymässä markkinointievästeet.

Oho! Tämä video ei näy, koska olet kieltänyt markkinointievästeiden käytön. Nähdäksesi videon, käy hyväksymässä markkinointievästeet.