Yksi hyppää pituushyppyä ja kolme muuta ihmistä kannustaa.

Liikuntaneuvonta – suomalainen menestystarina

Länsimainen ihminen liikkuu liian vähän ja siitä on huonoja seurauksia. Suomessa asian ratkaisemiseksi on kehitetty palvelu nimeltä liikuntaneuvonta.

Liikuntaneuvonnalla on saatu hyviä tuloksia ja siksi palvelu on nopeasti vakiinnuttanut meillä paikkansa. Kansainvälisestikin katsottuna palvelu on poikkeuksellinen.

Mikä sitten tekee liikuntaneuvonnasta niin ainutlaatuisen?

Ihmisen liikkumattomuuteen pyritään monissa maissa puuttumaan terveydenhuollossa eli lääkärin tai hoitajan vastaanottokäynnillä muiden asioiden lomassa. Aika on silloin kuitenkin kortilla, ja usein on kiire käsitellä kaikkia asioita.

Liikuntaneuvonnassa idea on toinen: Kun terveydenhuollossa kohdataan ihminen, joka terveytensä puolesta selvästi hyötyisi aktiivisuuden lisäämisestä, hänet lähetetään eteenpäin kunnan liikuntapalvelujen asiakkaaksi. Siitä alkaa asiakaslähtöinen, jopa vuoden mittainen prosessi, jossa ihmistä ohjataan liikunnallisempaan elämään. Asiakas saa laajaa ja ammattitaitoista tukea, sillä palvelussa ovat mukana terveydenhuolto, liikuntapalvelut ja paikallisyhdistykset. Liikkumattomuudestaan ja hyvinvoinnistaan huolestunut voi myös suoraan itse hakeutua palvelun pariin.

Liikuntaneuvonnan vahvuus on monialainen yhteistyö ja ennaltaehkäisevä toiminta.

Kunnan liikuntapalvelujen toimintaa liikuntaneuvonta on muuttanut ja laajentanut selvästi. Perinteisesti liikuntapalvelut ovat vastanneet siitä, että jo valmiiksi liikunnallisille ihmisille on järjestetty liikuntaryhmiä. Nyt liikuntatoimet pyrkivät tavoittamaan ja palvelemaan myös niitä kuntalaisia, joiden elämään liikkuminen ei kuulu.

Vaikka liikuntaneuvonta on suhteellisen nuori palvelu, on se levinnyt jo laajalle. Lähes puolessa Suomen kunnissa on saatavilla neuvontaa. Onnistuneet liikuntaneuvonnan kokeilut ovat osoittaneet palvelun vaikutukset. Hyvien kokemusten kautta kansalliseksi tavoitteeksi onkin asetettu, että jokaisessa kunnassa tulisi jatkossa olla liikuntaneuvontaa. 

Liikuntaneuvonnan menestystarina on vaatinut pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä. Olemme matkalla kohti aktiivista uutta normaalia!