Mies ja nainen pyöräilevät taajamassa.

Elämäntapamuutokset näkyvät kuntien katukuvassa

Liikuntaneuvonnalla on valtavia vaikutuksia kuntalaisten liikkumiseen ja terveyteen.

LIIKUNTANEUVONTA ON TUTKITuSTI TEHOKASTA

Yksilöllisen liikuntaneuvonnan on osoitettu lisäävän asiakkaiden liikkumista ja parantavan ihmisten toimintakykyä. Vuoden kestäneen neuvontaprosessin aikana asiakkaiden paino laski, vyötärömitta pieneni sekä veren rasva- ja sokeriarvot paranivat. Suurimmalle osalle asiakkaista uudet liikuntatavat ja pienempi vaa’an lukema olivat pysyviä muutoksia.

Liikuntaneuvonnasta opituilla uusilla terveillä elämäntavoilla voitiin ehkäistä tyypin 2 diabeteksen puhkeamista. Tämä vaikuttaa muun muassa terveydenhuollon kustannuksiin. Jo neljän diabetestapauksen ehkäisyllä on kyetty säästämään suurempi summa kuin mitä liikuntaneuvonnan toteuttamiseen käytettiin vuoden aikana. (Vasankari & Kolu 2018).

OTTEITA KUNTIEN TULOKSISTA

Kuopio: 80 % koki neuvonnan hyödylliseksi.

Päijät-Häme: Asiakkaiden viikoittainen liikuntamäärä lisääntyi keskimäärin 50 % vuoden seurantajakson aikana.

Kemi: 94 % liikuntaneuvonnan asiakkaista on löytänyt miellyttäviä tapoja liikkua arjessa.

Nivala: Keskimääräinen painonpudotus vuoden kestäneen neuvontaprosessin aikana on ollut 5-8 kiloa.

Naantali, Masku-Mynämäki: Keskimäärin 60 % liikuntaneuvonnan asiakkaista on omaksunut terveellisemmät ruokailutottumukset.

Kemi: Parhaimmillaan masennus- tai verenpainelääkitystä on voitu vähentää tai lopettaa kokonaan.

Nivala: Asiakkaiden arkiaktiivisuus on lisääntynyt ja työkyky on parantunut.

Pudasjärvi: Keskimääräinen yöunen määrä on kasvanut noin tunnilla.

Espoo: Tunne työn rasittavuudesta on vähentynyt ja erityisesti pitkät sairaslomat ovat vähentyneet.

Pudasjärvi: Useita eri terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden terveyskeskuskäyntien määrä väheni noin 70% liikuntaneuvonnan ansiosta.