Mies ja nainen pyöräilevät taajamassa.

Elintapamuutokset näkyvät kunnan katukuvassa

Liikuntaneuvonnalla saadaan huimia vaikutuksia kuntalaisten liikkumisaktiivisuuteen ja terveyteen.

Liikuntaneuvonta on Tutkitusti tehokasta

Yksilöllisen liikuntaneuvonnan on osoitettu lisäävän asiakkaiden liikkumista sekä parantavan koettua toimintakykyä. Vuoden mittaisen neuvontaprosessin ansiosta asiakkaiden paino putosi, vyötärönympärys pieneni ja veren rasva- ja sokeriarvot paranivat. Suurimmalla osalla asiakkaista uudet liikkumistottumukset ja kevyempi elopaino olivat pysyviä muutoksia.

Liikuntaneuvonnasta opituilla uusilla terveellisillä elintavoilla pystyttiin ehkäisemään tyypin 2 diabeteksen syntyminen. Tällä on vaikutusta muun muassa terveydenhuollon kustannuksiin. Jo neljän diabetestapauksen ehkäisyllä kyettiin säästämään suurempi summa kuin mitä liikuntaneuvonnan toteuttamiseen käytettiin vuoden aikana. (Vasankari & Kolu 2018).

POIMINTOJA KUNTIEN ASIAKASKYSELYISTÄ

Kuopio: 80 % asiakkaista on tyytyväisiä neuvontaan.

Päijät-Häme: Asiakkaiden liikunnan määrä viikossa on lisääntynyt keskimäärin 50 % kahdentoista kuukauden seurannassa.

Kemi: 94 % liikuntaneuvonnan asiakkaista on löytänyt mieluisia tapoja liikkua arjessa.

Nivala: Keskimääräinen painonpudotus on ollut 5–8 kiloa vuoden neuvontaprosessissa.

Naantali, Masku-Mynämäki: Keskimäärin 60 % liikuntaneuvonnan asiakkaista on muuttanut ruokailutottumuksiaan terveellisemmäksi.

Kemi: Parhaimmillaan masennus- tai verenpainelääkitys on voitu vähentää tai lopettaa kokonaan.

Nivala: Asiakkaiden arkiaktiivisuus on lisääntynyt ja työssä jaksaminen on parantunut.

Pudasjärvi: Keskimääräinen uniaika yöllä on lisääntynyt noin tunnin.

Espoo: Tunne työn rasittavuudesta on pienentynyt, ja erityisesti pisimmät sairauspoissaolot ovat lyhentyneet.

Naantali, Masku-Mynämäki: Liikunnan määrää lisänneistä asiakkaista yli 80 prosentilla toimintakykytuntemus on noussut 12 kuukauden liikuntaneuvonnan prosessin aikana.

Pudasjärvi: Paljon terveyspalveluja käyttävien liikuntaneuvonnan asiakkaiden terveyskeskuskäynnit vähenivät noin 70 %.