Kuvassa on taustalla hoitohenkilökuntaa edustava nainen ja etualalla mies selin kameraan päin. Henkilöt istuvat pöydän ääressä, mahdollisesti lääkärin vastaanotolla.

Etelä-Savo elintapaohjauksen mallimaakunnaksi

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä Essotessa on otettu suunnannäyttäjän rooli elintapasairauksien ennaltaehkäisyssä avaamalla vakituinen elintapalääkärin virka. Tällä innovaatiolla pyritään vahvasti vaikuttamaan elintapasairauksien ehkäisyyn ja hoitoon.

Essotessa elintapaohjaus sai tuulta purjeisiin vuosien 2017–2018 aikana, jolloin toteutui maakunnallinen hyte-kärkihanke ”Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti”. Hankkeen jälkeen elintapaohjaus vakiintui Essoten palveluksi.

Ajatus elintapalääkärin palkkaamiseen lähti lääkäreiden Facebook-ryhmästä. Ryhmässä pohdittiin, onko elintapalääketiede Suomessa tarpeeksi hyvin käytössä, ja onko sille lääkärin työssä riittävästi sijaa. Aihe synnytti valtavasti keskustelua Facebook-ryhmässä ja osa lääkäreistä oli sitä mieltä, että olisi heti kiinnostunut tehtävästä, jos tämänkaltainen paikka olisi auki. Pari päivää tästä keskustelun avauksesta Essotessa oli virka auki.

Muutoksen erityisammattilainen

Tittelin mukaisesti elintapalääkärin tehtävä on tuoda potilastyössä esille elintapojen merkitys. Työn tärkeänä sisältönä on myös koordinoida, suunnitella ja kehittää elintapatyötä Essoten alueella. Elintapalääkärin työ poikkeaa elintapaohjaajan työstä esimerkiksi siinä, että lääkäri pystyy kirjoittamaan reseptejä sekä mahdollisuuksien mukaan purkamaan lääkityksiä ja korvaamaan niitä elintavoilla.

Ihmisten elintapoihin vaikutettaessa puhutaan aina muutoksesta. Avainasemassa pysyville elintapamuutoksille on löytää ihmisen oma arvomaailma ja hänen itsensä asettama syy lähteä liikkeelle ja muuttaa elintapojaan. Elintapalääkärin keskeinen tehtävä on auttaa potilasta löytämään motivaatio muuttaa elintapojaan terveellisemmiksi. Lisäksi hänen tehtävänään on tukea ja antaa tietoa sekä välineitä muutokseen. Tiiviissä ohjauksessa elintapaohjaajat ovat lääkärin työparina potilaan tukena muutoksen aikana.

Kun elintapoja pyritään muuttamaan, on tärkeää muistaa, että ihminen on kokonaisuus. Esimerkiksi jos nukkuu huonosti, eikä jaksa liikkua, täytyy uni hoitaa kuntoon ensimmäisenä. Jos taas kyse on siitä, että stressi vie unet, täytyy stressi saada hallintaan, ennen kuin voidaan hoitaa unta ja lisätä liikkumista. Toisaalta on hyvä ottaa huomioon, että jos vähän liikkuu, saattaa nukkuakin paremmin. Vaikka potilaan kanssa heti ei päästäisikään siihen liikuntamäärään, joka hoitaa esimerkiksi verenpainetta, voidaan päästä jo siihen liikunnan määrään, joka hoitaa unta. Tällaisiin muutoksiin elintapalääkäri on erityisammattilainen.

Elintapalääkäri täydentää palveluketjua

Elintapalääkäri palkataan osaksi Essoten elintapaohjauksen jo olemassa olevaa palveluketjua. Tavoitteena on, että elintapalääkärille ohjauduttaisiin ilman lähetettä, kuten elintapaohjaajallekin. Aluksi ohjautuminen tapahtuisi vain ammattilaisten, kuten elintapaohjaajan, diabeteshoitajan tai lääkärikäynnin kautta. Tavoitteena on, että jossain vaiheessa ihmiset voivat itse varata netistä ajan elintapalääkärille.

Elintapaohjaus on ennen kaikkea tiimityötä. Haasteena elintapaohjauksen palveluketjussa on se, tunnistavatko palveluketjussa toimivat ammattilaiset ne ihmiset, jotka hyötyvät elintapalääkäristä tai tarvitsevat sitä. Muun muassa näitä asioita Essotessa lähdetään entistä vahvemmin viemään eteenpäin. Elintapalääkärin viralla ja uudenlaiselle terveyden edistämisen työllä on Essotessa vahva johdon tuki sekä valmis elintapaohjaajien verkosto.

Lisätietoja
Anna-Sofia Simula, Essote, ylilääkäri anna-sofia.simula@essote.fi
Teemu Ripatti, Työkykyä ja kumppanuutta sote-keskuksesta! -hanke, hankepäällikkö teemu.ripatti@etela-savo.fi

Tutustu elintapalääkärin rekryilmoitukseen >

Tilaa uutiskirje

Tilaa suoraan sähköpostiisi hyödyllistä tietoa kunnan liikuntaneuvonta- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisen tueksi.