Kaksi naista katselee paperikarttaa metsässä.

Hei, me kirjataan!

Noin puolessa Suomen kunnista, joissa järjestetään poikkihallinnollista liikuntaneuvontaa, hyödynnetään potilastietojärjestelmää liikuntaneuvonnan kirjaamisessa ja tiedonvälityksessä. Mitä se tarkoittaa käytännössä ja minkälaisia asioita liikuntaneuvonnasta voi esimerkiksi kirjata? Kesäkuussa julkaistussa ajankohtaisartikkelissa kerroimme, miten liikuntaneuvojat saivat rajatut käyttöoikeudet Lifecare-potilastietojärjestelmään. Nyt Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden palveluesimies Kirsi Pelo-Arkko kuvaa, miten potilastietojärjestelmää hyödynnetään käytännössä.

Moniammatillinen tiimi rakentamassa liikuntaneuvonnan näkymää

Potilastietojärjestelmän käyttöönotosta sekä liikuntaneuvonnan fraasien ja mittareiden kehittämisestä vastasi moniammatillinen tiimi, johon kuului liikuntapalveluiden henkilöstön lisäksi edustajia sairaanhoitopiiristä ja perusterveydenhuollosta. Lisäksi mukana oli projektityöntekijöitä, jotka vastaavat sosiaali- ja terveyskeskusohjelman palveluketjujen kehittämisestä. Yhteistyötä tehtiin siis tiiviisti liikuntapalveluiden ja soten välillä.

– Perustimme yhdessä potilastietojärjestelmään liikuntaneuvonnan näkymän, joka liitettiin samalla myös Omakantaan. Lisäksi liikuntaneuvojille annettiin oikeudet asiakkaiden perus- ja riskitietoihin*, Pelo-Arkko selventää.

* Riskitiedot ovat tietoja, joiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa erityisen riskin potilaan tai henkilökunnan terveydelle (Kanta: Riskitiedot).

Käyttöönotto vaatii aikaa ja tehokasta tiedottamista

Kaikki liikuntapalveluiden liikuntaneuvontaa tekevät työntekijät perehdytettiin potilastietojärjestelmän käyttöön ja kirjaamiseen. Kirjaamiseen on varattava aikaa ja se tapahtuu useimmiten liikuntaneuvontakäynnillä tai välittömästi sen jälkeen.

Uuden järjestelmän haltuun ottaminen ja tietojen kirjaaminen vie alussa enemmän aikaa. Kirjaaminen rutinoituu varmasti ajan myötä.

– Uuden järjestelmän haltuun ottaminen ja tietojen kirjaaminen vie alussa enemmän aikaa. Alkuun kirjauksia olikin aika vähän. Kirjaamiset rutinoituvat varmasti ajan myötä, ja nyt niitä onkin tullut jo enemmän, Pelo-Arkko kertoo.

Vaikka liikuntaneuvojat saivat rajatut oikeudet potilastietojärjestelmään viime syyskauden loppupuolella, on asia silti vielä tuore eikä tieto täysin ole vielä levinnyt halutulla tavalla. Markkinointia saa tehdä siis edelleen, jotta potilastietojärjestelmän hyödyntämismahdollisuus tulee kaikkien tietoon.

– Syksyllä potilastietojärjestelmän mahdollisuuksia on tarkoitus markkinoida enemmän erityisesti sotepuolelle, Pelo-Arkko summaa.

Fraasit helpottavat systemaattista toteuttamista ja kirjaamista

Kirjaaminen on olennainen osa terveydenhuollon toimintaa, jotta asiat jäävät muistiin ja tiedonvälitys eri ammattilaisten välillä on helpompaa. Terveydenhuollossa käytettävät fraasit tarkoittavat valmiita lauseita, joiden avulla kirjaaminen on nopeampaa ja järjestelmällisempää. Valmiit fraasit myös ohjaavat liikuntaneuvojaa käymään asiakkaan kanssa tärkeimmät asiat läpi liikuntaneuvontaprosessin edetessä.

Jyväskylässä liikuntaneuvonnan kirjaamisen avuksi luotiin fraasit liikuntaneuvonnan lähetteen kirjaamiseen ja liikuntaneuvonnan ensi- ja seurantakäynteihin. Lisäksi käytössä on liikuntaneuvonnan yhteenveto -fraasi.

Näin Jyväskylässä kirjataan

Lähetefraasi liikuntaneuvontaan

Lähetefraasiin kirjataan asiakkaan esitietoja, esimerkiksi tieto asiakkaan perussairauksista, liikuntaneuvonnassa huomioitavista asioista ja asiakkaan motivaatio liikuntaan. Lähetefraasiin merkataan myös liikuntaneuvontaan ohjautumisen syy sekä tieto käytetyistä alkumittareista.

Liikuntaneuvonnan ensikäynti

Kaikki liikuntaneuvonnan käynnit kirjataan käyntisyyllä A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy. Ensikäynnillä kirjataan kuvaus asiakkaan elämäntilanteesta, lähettävä yksikkö sekä liikuntaneuvonnan ensikäynnillä käytettyjen mittareiden tulokset (esim. liikkumisen määrä, koettu fyysinen kunto ja terveys, puristusvoima). Lisäksi ensimmäisellä liikuntaneuvonnan käynnillä selvitetään ja kirjataan ylös mm. asiakkaan muutostarpeet omaan tilanteeseensa, muutosta estävät ja helpottavat tekijät, asiakkaan muiden elintapojen tilanne, konkreettiset tavoitteet ja miten niihin aiotaan päästä. Lopuksi laaditaan suunnitelma ja sovitaan seuraavasta tapaamisesta.

Liikuntaneuvonnan seurantakäynti

Seurantakäynnillä kirjataan kuvaus asiakkaan nykytilanteesta ja muutoksista edelliseen käyntiin verrattuna. Lisäksi seurantakäynnillä keskustellaan ja kirjataan ylös, toteutuivatko asiakkaan tavoitteet ja mitkä ovat hänen jatkotavoitteensa. Lopuksi laaditaan suunnitelma ja sovitaan seuraavasta tapaamisesta.

Liikuntaneuvonnan loppukäynti

Liikuntaneuvonnan yhteenveto -fraasi on tiivistetty kuvaus koko liikuntaneuvontaprosessista. Viimeisellä käynnillä on tarkoitus käydä läpi asiakkaan alussa asettamat tavoitteet ja lähtötilanne sekä miten tilanne on muuttunut liikuntaneuvontaprosessin aikana. Loppukäynnillä tehdään samat testaukset kuin alussa, jotta liikuntaneuvonnan vaikutukset saadaan näkyviksi. Liikuntaneuvonnan palaute lähetetään tiedoksi asiakkaan lisäksi myös lähettäneelle taholle.

Lue lisää potilastietojärjestelmän käyttöönotosta liikuntaneuvonnassa >

TILAA UUTISKIRJE

Tilaa suoraan sähköpostiisi hyödyllistä tietoa liikuntaneuvonta- ja hyvinvointipalveluista.