Kuvassa on kahden ihmisen kädet, joide sormista muodostuu sydän puunrunkoa vasten.

Helmi-malli soveltavan liikunnan asiakkaiden liikuntaneuvonnan tueksi

Mistä on kyse uudessa Helmi-mallissa, jonka avulla liikuntaneuvoja voi auttaa vähän liikkuvia asiakkaitaan lisäämään aktiivisuutta ja liikuntaa arkeensa? Helmi-mallin kehittämisestä vastannut hankekoordinaattori Katariina Jauhiainen Suomen Paralympiakomiteasta kertoo taustaa ja perusteluita mallin hyödyntämiseksi liikuntaneuvonnan tukena.

Kuten varmasti kaikki liikuntaneuvontaa tekevät ammattilaiset tietävät, vähän liikkuvien ja tukea tarvitsevien henkilöiden aktiivisuuden ja liikkumisen edistämisessä on kyse muutoksessa tukemisesta.

Alkukartoitus ja yhteinen ymmärrys kokonaistilanteesta määrittävät paljolti prosessin kulkua. Yhdessä sovitut tavoitteet ja niiden seuraaminen sekä yhdessä kokeilu ja eteenpäin jatkaminen mahdollisista takapakeista huolimatta vievät muutosta eteenpäin. Tavoitteena ovat asiakkaalle merkitykselliset asiat, hyvin pienetkin, säännöllisesti arjessa. Keskeistä on opetella taitoja, jotka auttavat muutosprosessissa ja tukevat aktiivisuuden ja liikkumisen pysyvyyttä.

Suomen Paralympiakomitean tänä syksynä julkaisema Helmi-malli on oiva työkalu muutostyöhön. Malli on luotu Hyvät muuvit -hankkeen (2019–2022) aikana vähän liikkuvien ja tukea tarvitsevien henkilöiden tarpeista ja yhdessä heidän kanssaan. He ovat itse kokemuksiaan ja tietoa jakamalla ja eri vaiheita testaamalla aktiivisesti osallistuneet mallin kehittämiseen ja lopullisen muodon syntymiseen.

Helmi-malli aktiivisuuden ja liikkumisen edistämiseen (Suomen Paralympiakomitea)

Asiakaslähtöinen ja osallistava malli

Malli on tarkoitettu tukea antavien ammattilaisten, myös liikuntaneuvojien, käyttöön työkaluksi aktiivisuuden ja liikkumisen tukemiseen ja edistämiseen. Malli itsessään on aktiivisesti osallistava ja lukijaansa motivoiva. Se ei anna valmiita vastauksia, vaan sen on tarkoituskin herättää pohtimaan kokonaistilannetta ja muutostarpeita niin liikuntaneuvonnan kuin vähän liikkuvan asiakkaankin näkökulmasta.

Helmi-malli ei ole liikuntaopas, josta voi valita valmiita liikuntaratkaisuja asiakkaan arkeen. Sellaisena se olisi olettamista, ylhäältä alaspäin ohjaamista, mitä juuri mallin avulla halutaan välttää.

Helmi-mallin vaiheita hyödyntäen voidaan liikuntaneuvonnan aikana oppia yhteistyössä asiakkaan kanssa rakentamaan vähän liikkuvan arkea liikunnallisemmaksi ja toivottavasti samalla myös entistä mielekkäämmäksi. Mallissa on kysymys erityisesti ymmärryksen hakemisesta sekä asianosaisten vahvasta osallisuudesta ja yhteistoimijuudesta.

Apua ohjaukseen ja motivointiin

Helmi-mallin avulla voi myös syventyä ohjaukseen ja motivointiin, ja isossa kuvassa se onkin malli sekä osallisuuden edistämiseen että liikkujien tukemiseen heidän arkensa muutoksessa.

Kaikille avoimen liikuntakulttuurin ja soveltavan liikunnan asiakasryhmien aktiivisuuden tukeminen ja edistäminen on työtä, johon tarvitaan paljon ymmärrystä, yhteistyötä, avoimuutta, luovuutta, erilaisia näkökulmia, keskustelua sekä lukuisia hyviä käytänteitä ja toimintamalleja.

Erityisesti mukaan tarvitaan itse henkilöt, joita tämä asia koskee. Helmi-malli on tästä hyvä esimerkki.

Piirroskuva, jossa mies ja nainen istuvat tuoleilla tehden kuminauhajumppaa.

Voit tilata Helmi-mallin käsikirjan maksutta painettuna versiona tai ladata sen sähköisenä versiona tämän lomakkeen kautta.

Lisätietoja:

Katariina Jauhiainen
hankekoordinaattori, palvelumuotoilija
Suomen Paralympiakomitea ry
katariina.jauhiainen@paralympia.fi
puh. 050 471 5862

Tilaa uutiskirje

Tilaa suoraan sähköpostiisi hyödyllistä tietoa kunnan liikuntaneuvonta- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisen tueksi.