Kuvassa etualalla on omenia nurmikolla ja naisen käsi tarttuu yhteen omenaan. Taustalla näkyy kaksi muuta hahmoa, joista toisella on kottikärryt edessään.

Koko perhe liikkeelle liikuntaneuvonnalla

Liikuntaneuvonnan järjestämisessä kunnissa on jo pitkä historia, mutta perheille suunnatun neuvonnan kehittäminen on vielä kohtalaisen uusi asia. Ainakaan sen järjestämiseen liittyviä käytänteitä ei ole vielä systemaattisesti koottu yhteen paikkaan ja kunnissa voi olla useita kysymyksiä perheliikuntaneuvonnan toteuttamisesta.

Miten liikuntaneuvontaa tarvitsevat perheet löydetään? Miten liikuntaneuvontaa toteutetaan käytännössä, kun neuvonnan asiakkaana on yhden ihmisen sijasta kokonainen perhe? Miten jokaisen perheenjäsenen toiveet huomioidaan? Miten koko perhe saadaan sitoutumaan muutosprosessiin?

Perheliikuntaneuvonta yleistyy pikkuhiljaa

Liikuntaneuvonnan nykytilaselvityksen mukaan puolessa liikuntaneuvontaa tarjoavista kunnista liikuntaneuvontaa organisoidaan työikäisten lisäksi myös lapsille ja perheille (Leppä ym. 2022). Ei ole kuitenkaan tiedossa, millä laajuudella perheliikuntaneuvontaa järjestetään ja miten neuvonta toimii käytännössä.

Vuonna 2022 seitsemän kuntaa sai aluehallintoviraston paikallista kehittämisavustusta liikunnallista elämäntapaa edistäviin hankkeisiin, joissa yhtenä osana tai keskiössä oli perheliikuntaneuvonnan kehittäminen. Lisäksi perheliikuntaneuvontaa kehitetään myös muilla tavoin eri puolilla Suomea, joten perheiden liikuttamista kohtaan näyttäisi olevan kiinnostusta tällä hetkellä.

Kunnissa erilaisia käytäntöjä

Lokakuussa 2022 järjestettiin ensimmäinen perheliikuntaneuvontaa kehittävien hankkeiden tapaaminen, jossa oli mukana perheliikuntaneuvonnan kehittäjiä hankekunnista.

Hangossa on perustettu perheliikuntaneuvontaan keskittyvä moniammatillinen työryhmä, mikä on koettu hyväksi käytänteeksi. Lisäksi seurojen ja yhdistysten kanssa järjestetyt liikuntapäivät koettiin onnistuneiksi, sillä niissä perheet pääsivät yhdessä liikkumaan ja kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja.

Imatralla on pilotoitu erilaisia tapoja tavoittaa lapsiperheitä; esimerkiksi Imatran seurakunnan kanssa rakentui ryhmämuotoisen perheliikuntaneuvonnan palveluketju ja ryhmämuotoista perheliikuntaneuvontaa on toteutettu myös kaupungin avoimen perhekerhon yhteydessä. Varhaiskasvatuksessa on syksyllä järjestetty toiminnalliset perheillat, joissa perheet pääsivät yhdessä liikkumaan.

Sievissä on rakenteilla lähetemalli liikuntaneuvontaan neuvolan, kouluterveydenhuollon ja opettajien kautta.

Haasteena perheiden tavoittaminen

Hankekunnissa on huomattu, että perheliikuntaneuvonnan käynnistäminen vaatii ympärilleen innostuneita ihmisiä, jotta yhteistyö eri toimijoiden välillä lähtee toimimaan. Selkeille palveluketjuille on tarvetta, sillä vähän liikkuvien perheiden tavoittaminen koetaan edelleen haasteeksi. Kunnissa kaivataan myös materiaaleja ja systemaattisempaa tapaa viedä liikuntaneuvontaprosessia eteenpäin, kun kohteena on koko perhe.

Perheliikuntaneuvontaan liittyviä hyviä käytänteitä ja erityispiirteitä on tarkoitus koota nyt yhteen Liikkuva aikuinen, Liikkuva perhe ja Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmien ja muiden verkostojen yhteistyönä. Tätä tarkoitusta varten perustetaan perheliikuntaneuvonnan moniammatillinen kehittämisfoorumi. Lisäksi tavoitteena on kehittää perheliikuntaneuvontaan keskittyvien hankkeiden tukea esimerkiksi järjestämällä hanketapaamisia.

Perheliikuntaneuvonta tulee olemaan esillä myös Liikkuva aikuinen -ohjelman liikuntaneuvonnan valtakunnallisessa seminaarissa maaliskuussa 2023.

Lähde: Leppä, H., Nirhamo, E., Karapalo, I. & Kivimäki, S. 2022. Liikuntaneuvonnan nykytilaselvitys 2022. Liikkuva aikuinen -ohjelma.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman logo
Liikkuva perhe -ohjelman logo
Liikkuva aikuinen -ohjelman logo, jossa alla slogan Aktiivisuus on uusi normaali.

Tilaa uutiskirje

Tilaa suoraan sähköpostiisi hyödyllistä tietoa kunnan liikuntaneuvonta- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisen tueksi.