Kuvassa näkyvät sormet, jotka ovat läppärin näppäimistöllä.

Kuntien liikuntaneuvojille kirjaamismahdollisuus potilastietojärjestelmiin

Toukokuun lopussa julkaistiin sosiaali- ja terveysministeriön opas sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä, jossa huomioidaan nyt ensi kertaa myös liikuntaneuvojien kirjaamismahdollisuus. Kyseessä on laajemmin asiakastietolain soveltamisopas, jonka sisältö koskee myös muita kuin terveydenhuollon ammattilaisia.

Liikuntaneuvojille kirjaamisoikeus

Oppaan tekstissä mainittu oikeus tehdä merkintöjä potilasasiakirjoihin ja vastuu niistä on sanoitettu liikuntaneuvonnan osalta seuraavasti:

Liikuntaneuvojat, jotka osallistuvat hyvinvointialueella potilaan hoitoon lähetteen perusteella, voivat kirjata ohjeiden mukaisesti antamastaan liikuntaneuvonnasta tietoa potilaan kertomukseen. 

Liikuntaneuvojan työnantajana voi olla kunta, ja asiakas ohjautuu palveluun hyvinvointialueen lähetteellä. Asiakastietolain näkökulmasta tämä on toimeksiannosta annettavaa palvelua, vaikka yleisemmin käytetään yhdyspintatyön käsitettä. Liikuntaneuvojien tekemiä kirjauksia koskevassa tekstissä käytetään käsitettä hoito, koska teksti on tarkoitettu koskemaan laajemmin terveyspalveluihin kuuluvia erilaisia tehtäviä.

Oppaassa on teksti kirjaamisen näkökulmasta, mutta liikuntaneuvojan pitää myös voida lukea lähete, joka toimintaan liittyy. Tähän liittyen sosiaali- ja terveysministeriössä on valmistelussa uusi asetus sote-asiakastietojen käyttöoikeuksista. Käyttöoikeussääntelyn soveltamisen tueksi on saatavilla opas, jota uuden asetuksen myötä päivitetään.

Pitkään odotettu uudistus

Toteutuneesta liikuntaneuvonnasta on osassa kunnista ollut jo pidempään mahdollista tehdä kirjauksia potilastietojärjestelmään. Toisilla kunnilla/alueilla tämä ei ole onnistunut, mikä on johtunut muun muassa tulkintaeroista. Tavoitteena on kuitenkin koko ajan ollut valtakunnallisesti yhtenevät käytännöt.

Toukokuussa julkaistu asiakastietolain soveltamisoppaan kirjaus on pitkään odotettu uutinen hyvinvointialuille ja kunnille. Se antaa juridisen pohjan kuntien liikuntapalveluiden liikuntaneuvojien kirjaamismahdollisuudelle. Asiaa on edistetty viime vuoden joulukuusta lähtien sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä juristien johdolla. Aloite kirjaamisen mahdollisuuden selvittämisestä tuli Liikkuvalta aikuiselta, ja keskusteluun osallistuivat useat kunnat ja hyvinvointialueet.  

Lisätietoa

kehittämispäällikkö Sari Kivimäki
Liikkuva aikuinen
sari.kivimaki@jamk.fi
puh. 0400 247 444

Tilaa uutiskirje

Tilaa suoraan sähköpostiisi hyödyllistä tietoa kunnan liikuntaneuvonta- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisen tueksi.