Kuvassa on kaksi naista sup-laudoilla järvellä.

Liikkumisen edistämisen mini-interventiomalli

Uusi työkalu liikkumisen puheeksi ottamisen tueksi

Yhteistyössä Helsingin kaupungin liikuntapalveluiden ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan, Opiskelijoiden Liikuntaliiton, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön, Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry:n sekä Liikkuva opiskelu -ohjelman kanssa on suunniteltu motivoivaan ja vahvuuskeskeiseen ohjaukseen perustuva liikkumisen puheeksioton työkalu eli liikkumisen edistämisen mini-interventiomalli.

Mallin tarkoituksena on antaa tukea ammattilaiselle liikkumisen puheeksiottoon ja palveluohjaukseen sekä asiakkaalle liikkumismotivaation herättelyyn jo lyhyen keskustelun aikana.

Tavoitteena on nostaa esille ihmisen elämässä olevat liikkumiseen liittyvät onnistumiset, vaikka ne olisivat kuinka pieniä tahansa. 

Tarve mallin kehittämiseen on noussut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta, jotka ovat toivoneet valmiita fraaseja liikkumisen puheeksioton tueksi. Mallia voi sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi käyttää myös muissa ympäristöissä, kuten oppilaitoksissa.

Liikkumista lähestytään myönteisesti

Malli koostuu kolmesta kysymyksestä, joita voi tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan syventää lisäkysymyksillä. Mallin tärkein periaate on, että liikkumista lähestytään myönteisesti ja asiakaslähtöisesti. Keskustelussa korostetaan asiakkaan arjessa jo tapahtuvaa liikkumista ja pyritään herättämään motivaatiota sen lisäämiseksi tai uuden liikkumistavan kokeilemiseksi.

– Malliin pohjautuvassa keskustelussa on tavoitteena nostaa esille ihmisen elämässä olevat liikkumiseen liittyvät onnistumiset, vaikka ne olisivat kuinka pieniä tahansa. Hyvän tunnistamisen avulla voidaan edistää pystyvyyden tunnetta ja muutoshalua, sanoo Helsingin kaupungin erityissuunnittelija Hanne Munter.

Helppokäyttöinen työkalu kiireiseen arkeen

Moniammatillisena yhteistyönä toteutetun ja näyttöön pohjautuvan mallin suunnitteluprosessissa on sosiaalipsykologian ja liikunta-alan ammattilaisten lisäksi ollut mukana sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia sekä kokemusasiantuntijoita. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset toivat esille, että kolmen kysymyksen malli on riittävän kompakti käytettäväksi kiireisessä arjessa. Kokemusasiantuntijat taas antoivat arvokasta näkemystä muun muassa kysymysten ymmärrettävyydestä.

Mallia pilotoidaan parhaillaan tietyissä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kokeilun jälkeen syksyllä 2023 mallia jatkokehitetään ja se saatetaan kansallisesti hyödynnettäväksi.

– Mallin käyttökelpoisuutta arvioidaan käyttäjien näkökulmasta Helsingin kaupungilla kliinisessä työssä ja sosiaalityössä. Kokeilun tulosten avulla mallia voidaan jatkokehittää vastaamaan sote-työn arjen tarpeita niin, että se olisi ammattilaisille mahdollisimman helppo- ja nopeakäyttöinen. Terveydenhuollosta saatujen ensimmäisten kommenttien perusteella malli on hyvin odotettu liikkumisen puheeksioton työkalu, sanoo Helsingin kaupungin projektipäällikkö Eero Kenttä.

Lisätietoja

Hanne Munter
erityissuunnittelija
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
hanne.munter@hel.fi

Eero Kenttä
projektipäällikkö
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
eero.kentta@hel.fi

Tilaa uutiskirje

Tilaa suoraan sähköpostiisi hyödyllistä tietoa kunnan liikuntaneuvonta- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisen tueksi.