Kaksi miestä seisoo ison kallion päällä.

Liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset on julkaistu

Liikuntaneuvonnan parissa toimivat ammattilaiset ovat saaneet suositukset työn toteuttamiseen, yhteistyöhön ja arviointiin. Niillä pyritään parantamaan sekä yhtenäistämään kunnissa ja maakunnissa tarjottavan liikuntaneuvonnan laatua ja sen myötä vahvistamaan liikuntaneuvonnan vaikutuksia. Suositukset auttavat rakentamaan liikuntaneuvonnan palveluketjua sekä linjaavat, mitä prosessissa tapahtuu. Valtakunnalliset suositukset on kohdennettu erityisesti liikuntaneuvonnan toteuttajille sekä kehittäjille. Koska laadukas liikuntaneuvonta vaatii monialaista yhteistyötä, suositukset koskevat laajasti eri ammattiryhmiä.

Valtakunnallisena tavoitteena on, että jokaisessa kunnassa on suositusten mukaista liikuntaneuvontaa, ja jokainen saa tukea liikunnallisen elämäntavan löytämiseen. Päämääränä on, että vuoteen 2025 mennessä kaikissa kunnissa ja/tai hyvinvointialueilla toteutuu poikkihallinnollinen liikuntaneuvonta.

Suositusten perusteluna on Sanna Marinin hallitusohjelman tavoite edistää hyvinvointia ja vähentää eriarvoisuutta. Keinona on ehkäistä kansansairauksia sekä lisätä matalan kynnyksen elintapaohjausta ja muita ennaltaehkäiseviä toimia. Perusteluna ovat myös Liikuntapoliittinen selonteko ja valtioneuvoston periaatepäätös hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisestä.

Suosituksena tavoitteellinen neuvonta

Liikuntaneuvonta toteutuu useimmiten kunnan liikuntapalveluiden järjestämänä tai terveydenhuollossa osana elintapaohjausta. Asiakkaan tarpeet, toiveet ja tavoitteet määrittävät neuvontaprosessin keston ja sisällön. Liikuntaneuvonta on aina tavoitteellista yhteistyötä asiakkaan ja liikuntaneuvojan kesken. Neuvonta tähtää pysyvään muutokseen, joka vaikuttaa terveyteen ja elämänlaatuun.

Toimijoiden yhteistyö avainasemassa

Neuvontaprosessi on osa laajempaa palveluketjua, jossa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat tavoitetaan ja tunnistetaan, liikkuminen/liikunnallinen elämäntapa otetaan puheeksi ja asiakas ohjataan liikuntaneuvontaan sekä omatoimisen ja/tai ohjatun liikkumisen pariin. Palveluketju on vaikuttava ainoastaan, jos sen osat toimivat saumattomasti yhteen. Toimijoiden välille on luotava yhteys, jotta asiakas saa tarvitsemansa, riittävän tuen ja mahdollisuudet elintapojensa muuttamiseen. Liikuntaneuvonnan onnistuneessa toteuttamisessa on huomioitava, että liikuntapalveluiden ja terveydenhuollon toiminnan rinnalla tärkeä rooli on myös kolmannen sektorin ja yksityissektorin toimijoilla.

Asiantuntijayhteistyön tulosta

Liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset on laadittu yhteistyössä monialaisen asiantuntijaryhmän kanssa. Työn pohjana ovat tutkittu tieto, asiantuntijatyö sekä kenttätyöstä ammennetut hyvät käytännöt ja kokemukset. 

Liikkumattomuuden kustannukset ovat korkeat ja tavoitteellinen liikuntaneuvonta on keino vähentää liikkumattomuudesta syntyvää taloudellista taakkaa sekä lisätä hyvinvointia. Työ liikuntaneuvonnan edistämiseksi koetaan tärkeäksi ja ajankohtaiseksi, ja niinpä useat organisaatiot ja yhteistyötahot ovat sitoutuneet levittämään tietoa suosituksista ja puhumaan asian puolesta.

Suositukset pähkinänkuoressa:

  1. Liikuntaneuvonnan tulee olla laadukasta.
  2. Neuvojalla tulee olla riittävä osaaminen.
  3. Liikuntaneuvonnan tulee olla tavoitteellista.
  4. Liikuntaneuvonnan tulee olla yksilöllistä ja vaiheittain etenevää.
  5. Liikuntaneuvonnan palveluketju rakennetaan vain poikkihallinnollisella yhteistyöllä.
  6. Liikuntaneuvontaa tulee arvioida.
  7. Kirjaamisen ja tilastoinnin tulee olla osa liikuntaneuvonnan arviointia.

Suositusten printtiversiota voi tilata Liikkuva aikuinen -ohjelmasta sari.kivimaki@jamk.fi. Toimitamme max. 20 kappaletta postimaksutta.

Liikuntaneuvonnan suositukset -lehtisiä pöydällä pinossa.

Tilaa uutiskirje

Tilaa suoraan sähköpostiisi hyödyllistä tietoa kunnan liikuntaneuvonta- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisen tueksi.