Kuvassa on tienviitta, jossa lukee Luontopolku 500 m. Lisäksi kuvassa näkyy vähän naishenkilön sivuprofiilia.

Liikuntaneuvontaa saa nyt 179 kunnassa

11 kuntaa on vakinaistanut liikuntaneuvontapalvelun vuoden 2022 aikana.

Kohti saatavuustavoitetta

Liikkuva aikuinen -ohjelman yhtenä tavoitteena on, että poikkihallinnollista ja yhdenmukaista liikuntaneuvontaa on saatavilla jokaisessa Suomen kunnassa, ja että jokainen saa tukea liikunnallisen elämäntavan löytämiseksi. Tavoitteen saavuttamiseksi Liikkuva aikuinen koordinoi, kehittää ja seuraa kunnissa toteutettavaa liikuntaneuvontaa valtakunnallisesti sekä viestii liikuntaneuvonnan tavoitteista ja toiminnasta päättäjille, ammattilaisille ja suurelle yleisölle. Vuosittain toteutettava Työikäisten liikuntaneuvonnan tila -selvitys kuvaa liikuntaneuvonnan nykytilaa ja kehitystä Suomessa.

Vuonna 2022 työikäisille kohdennettu liikuntaneuvonta toteutui poikkihallinnollisena jo 61 prosentissa Manner-Suomen kunnista. Näistä kunnista 146 oli vakiinnuttanut liikuntaneuvonnan ja 33 kunnassa liikuntaneuvontaa toteutettiin hankerahoituksella. Vuoteen 2021 verrattuna liikuntaneuvonnan vakiinnuttaneiden kuntien määrä kasvoi 11 kunnalla ja hankekuntien määrä pysyi samana. Liikuntaneuvonnan hankkeita oli meneillään enemmänkin, mutta ne eivät kaikki toteutuneet liikuntapalveluiden ja soten yhteistyönä.

Kuvio 1. Työikäisten liikuntaneuvonnan toteutuminen kunnittain vuonna 2022.
(Huom. Karttakuvaa klikkaamalla saat sen suuremmaksi.)

Lisää liikuntaneuvonnan tilaa ja saatavuuden kehitystä kuvaavia karttoja löydät materiaalipankistamme.

Liikuntaneuvonnan saatavuudessa maakunnallisia eroja

Liikuntaneuvonnan toteutumisessa on edelleen suuria eroja maakuntien välillä. Parhaiten liikuntaneuvonta toteutuu Kymenlaaksossa, Päijät-Hämeessä ja Pohjois-Karjalassa. Näiden maakuntien kaikissa kunnissa on vakiintunut poikkihallinnollinen liikuntaneuvonta. Lisäksi Etelä-Karjalassa ja Kainuussa liikuntaneuvontaa on saatavilla yhtä kuntaa lukuun ottamatta kaikissa kunnissa. Suurin positiivinen muutos on tapahtunut Etelä-Karjassa, jossa jopa viisi kuntaa on hankerahoituksen kautta vakiinnuttanut toiminnan. Etelä-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen alueilla neuvontapalvelu vakiintui molemmilla alueilla neljässä kunnassa ilman hankeavustusta.

Kuvio 2. Työikäisten liikuntaneuvonnan toteutuminen maakunnittain vuonna 2022 .
(Huom. Diagrammikuvaa klikkaamalla saat sen suuremmaksi.)

Lisää liikuntaneuvonnan tilaa ja saatavuuden kehitystä kuvaavia diagrammeja löydät materiaalipankistamme.

Tulokset osoittavat, että liikuntaneuvonnan valtakunnallisen saatavuuden parantaminen sekä palvelun yhtenäistäminen vaativat jatkossa tiivistä yhteistyötä kunnan ja hyvinvointialueen kesken. Lisäksi tarvitaan kohdennettuja toimenpiteitä lisäämään liikuntaneuvonnan määrää ja parantamaan palvelun laatua. Liikuntaneuvonnan vaikutukset ja vaikuttavuus on pystyttävä osoittamaan nykyistä vahvemmin.

Liikkuvan aikuisen liikuntaneuvonnan tukitoimet

Liikkuva aikuinen -ohjelma tukee kuntia liikuntaneuvonnan aloittamisessa ja vakiinnuttamisessa.

Seuraava liikuntaneuvontaa aloittelevien kuntien Starttifoorumi järjestetään jälleen 30.1.2024 alkaen. Foorumi on tarkoitettu liikuntaneuvojille sekä liikuntaneuvonnan kehittämisestä vastaaville ammattilaisille. Foorumin kesto on kuusi kuukautta (1 x kk webinaarit/online-työpajat). Foorumi tarjoaa tietoa ja tukea liikuntaneuvonnan palveluketjujen ja liikuntaneuvontaprosessin käynnistämiseen sekä esimerkkejä toimivista käytännöistä.

Liikkuva aikuinen -ohjelma tarjoaa lisäksi runsaasti vapaasti hyödynnettävää materiaalia avuksi liikuntaneuvonnan käynnistämiseen ja kehittämiseen. Liikkuvan aikuisen YouTube-kanavalta löytyy videoita, joita voi vapaasti hyödyntää esimerkiksi liikuntaneuvonnan markkinoinnissa.

Tilaa uutiskirje

Tilaa suoraan sähköpostiisi hyödyllistä tietoa kunnan liikuntaneuvonta- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisen tueksi.