Kaksi miestä nojailee leikkipuiston telineeseen.

Liikuntaneuvontaan itsearviointityökalu – missä ollaan menossa ja mitä tulisi kehittää?

Liikuntaneuvonnan itsearviointityökalu on rakennettu liikuntaneuvonnan valtakunnallisten suositusten tueksi. Se on liikuntaneuvonnan paikalliseen kehittämiseen ja uudistamiseen tarkoitettu laadullinen työkalu, jonka avulla tunnistetaan palvelun vahvuudet ja kehittämiskohteet. Tämä liikuntaneuvonnan itsearvioinnin tsekkauslista on ollut nyt kuntien ja alueiden käytössä muutamia kuukausia. Kokemukset työkalun käytöstä ovat olleet positiivisia, ja käyttäjät kokevat sen helppokäyttöiseksi ja hyödylliseksi.

Itsearviointi tähtää neuvonnan yhdenmukaistamiseen

Itsearviointityökalu pohjautuu Kuntaliiton laadunarviointityöhön, ja sen suunnitteli Liikkuva aikuinen -ohjelman liikuntaneuvonnan kehittämisfoorumi. Työryhmässä oli mukana kuntien, sairaanhoitopiirien ja Liikunnan aluejärjestöjen sekä Liikkuva aikuinen -ohjelman asiantuntijoita. Valtakunnallisesti päämääränä on yhdenmukaistaa liikuntaneuvontaa sekä arvioida ja seurata liikuntaneuvontapalvelun toteutumista. Mitä useampi kunta tai alue hyödyntää itsearviointia, sitä selkeämpi liikuntaneuvonnan tilannekuva saadaan.  

Itsearvioinnin työkalu auttaa:

  • tuomaan näkyväksi toiminnan vahvuudet ja kehittämiskohteet
  • tarkastelemaan omaa prosessia suhteessa suosituksiin
  • kehittämään palveluketjua ja prosessia
  • tarkastelemaan liikuntaneuvonnan kokonaisuutta järjestelmällisesti useista näkökulmista
  • toiminnan jatkokehittelyssä ja vuosisuunnittelussa
  • todentamaan ne osa-alueet, jotka edesauttavat palvelun juurruttamisessa
  • tuomaan kuuluviin kaikkien palveluketjussa mukana olevien äänen

Keskiössä palvelun laadun arviointi

Itsearviointi on nimensä mukaisesti itse toteutettava yksinkertainen menetelmä, jossa ei arvioida liikuntaneuvojan henkilökohtaista työn laatua, vaan palvelun laatua. Käytännössä työkalu sisältää 30 kysymystä eri osa-alueista, joihin rastitaan palvelun nykytila asteikolla 1–4. Mitä suurempi numero valitaan, sen vahvemmin asia on edennyt tai on jo valmis. Osa-alueet ovat palveluketju, prosessi, arviointi, viestintä, palvelun kehittäminen ja neuvojien tukeminen.

Arvioinnin toteutus on systemaattinen ja dokumentoitu, joten jatkoseuranta on helppo toteuttaa. Työkalua voi käyttää kuntakohtaisesti ja/tai maakuntakohtaisesti ja tavoitteiden toteutumista voidaan seurata vuosittain. Se tuo esille tavoitteet ja antaa mahdollisuuden arvioida ja päivittää kehittämissuuntaa.  Lisäksi työkalu aikatauluttaa suunnitelmat ja ohjaa toimintamallien suunnittelussa.

Itsearviointi on jo käytössä

Itsearviointia hyödyntäneet palveluketjun toimijat ovat saaneet nykytilanteen näkyväksi sekä löytäneet yhteisiä kehittämiskohteita, joita on sitouduttu edistämään. He ovat tiedostaneet missä on jo onnistuttu ja millä osa-alueella edistytty. Itsearviointia on jo käytetty vuosisuunnitelman laatimisen apuna ja neuvonnan vakiinnuttamissuunnitelmassa. Työkalusta on moneksi, joten se kannattaa ottaa käyttöön!

Itsearvioinnista ja liikuntaneuvonnan suosituksista on tulossa verkkokoulutus vuonna 2023. Seuraa verkkosivustomme koulutussivua.

Tilaa uutiskirje

Tilaa suoraan sähköpostiisi hyödyllistä tietoa kunnan liikuntaneuvonta- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisen tueksi.