Kuvassa on neljä henkilöä metsässä. Etualalla on leveästi hymyilevä nainen ja taustalla kaksi naista sekä yksi mies.

Case Hattula: Matalan kynnyksen ryhmät osana liikuntaneuvontaa

Hattulan kunnassa on aloitettu liikuntaneuvontapalvelu syksyllä 2022. Osana liikuntaneuvontaprosessia asiakkaan on mahdollista osallistua maksuttomiin matalan kynnyksen liikuntaryhmiin. Liikuntaneuvonnan tueksi luotiin yhteistyöverkosto, joka tuottaa monipuolisia ryhmäliikuntapalveluja.

Hattulassa ryhmäliikunnan yhteistyöverkostoa lähdettiin kokoamaan jo ennen kuin liikuntaneuvontapalvelu käynnistyi. Matalan kynnyksen ryhmäliikuntatarjonta oli valmiina, kun ensimmäiset asiakkaat aloittivat prosessin. Mukaan kannustettiin toimijoita, joilla on kykyä ja halua tarjota matalan kynnyksen liikuntaa. Tärkeänä pidettiin, että toimijat jakavat yhteiset arvot siitä, että toimintakyvystä riippumatta osallistumisen pitää olla jokaiselle mahdollista.

Yritykset ja yhdistykset aktiivisina kumppaneina

Tällä hetkellä liikuntaneuvonnan asiakkaille kohdistettuja ryhmiä järjestää paikallinen liikunta-alan yritys, Parolan Kuntoklubi sekä Kanta-Hämeen alueella toimiva Lasten liikunnan tuki ry. Kohdistettujen liikuntaryhmien lisäksi kunnassa on tarjolla myös muita matalan kynnyksen ryhmiä, joihin liikuntaneuvonnan asiakkailla on mahdollisuus osallistua. Näitä ryhmiä ovat muun muassa SPR:n tuolijumppa, kunnan liikuntapalveluiden voima-tasapainojumppa sekä vertaisohjaajavetoinen kävelyryhmä.

Näiden ryhmien lisäksi asiakkailla on mahdollisuus päästä lajikokeilujen kautta tutustumaan useaan eri liikuntamuotoon ja saada edullisia uimalippuja Hämeenlinnan uimahalliin. Yhdistykset ja yritykset kokevat, että yhdessä sovittu toimintamalli mahdollistaa heidän liikuntatarjontansa näkyvyyden uusille potentiaalisille asiakkaille.

Tavoitteena riittävän matala kynnys

Matalan kynnyksen liikuntaryhmien toiminta on nähty erittäin tärkeänä osana liikuntaneuvontaprosessia. Tämä siitä syystä, että monella palvelun piiriin tulevalla asiakkaalla on epävarmuutta ja pelkoa pärjätä ”normaaleissa” liikuntaryhmissä, huonoja kokemuksia menneisyydestä, itsehäpeää tai muita vastaavia syitä olla menemättä mukaan yleisiin liikuntaryhmiin.

”Ei se ollutkaan yhtään niin pahaa kuin luulin.”

Liikuntaneuvonnan asiakas Hattulassa

Liikuntaneuvonnan ohjatuissa ryhmissä ohjaajille on painotettu, että ryhmiin tulevat henkilöt eivät välttämättä ole koskaan elämässään aikaisemmin liikkuneet. Tärkeintä onkin saada kipinä syttymään sekä luoda sosiaalinen ja positiivinen ilmapiiri. Osallistujien kannalta tärkeää on myös vertaistuki samassa tilanteessa olevien henkilöiden kanssa. Tietenkään tärkeintä unohtamatta: nousujohteista liikuntaa ja sen tuomia terveyshyötyjä!

Laadukas toiminta kantaa ja kehittyy

Matalan kynnyksen liikuntaryhmistä ja ohjaajista on saatu hyvää palautetta. Asiakkaat ovat viihtyneet ryhmissä ja heidän toiveestaan on myös perustettu maksullinen jatkoryhmä, jossa asiakkaat voivat käydä itsenäisesti treenaamassa palveluprosessin loputtua ja myös kesäaikana, jolloin ohjattuja ryhmiä ei ole. Ryhmään on valittu yksi yhteyshenkilö, joka toimii liikuntaneuvojan ja ryhmän välisenä viestinviejänä suuntaan ja toiseen.

Erään asiakkaan sanoin, joka vastusteli pitkään ryhmätunneille osallistumista: ”Ei se ollutkaan yhtään niin pahaa kuin luulin”.

Lisätietoja

liikuntaneuvoja Pia Vekka
Hattulan kunta
pia.vekka@hattula.fi

Lue lisää Hattulan liikuntaneuvontapalvelusta >

Tilaa uutiskirje

Tilaa suoraan sähköpostiisi hyödyllistä tietoa kunnan liikuntaneuvonta- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisen tueksi.