Kaksi ihmistä neuvottelupöydän ääressä. Etualalla tehdyt muistiinpanot.

Mitä ei ole kirjattu, sitä ei ole olemassa

Tennareiden pohjat tulisi saada kulumaan heillä, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän. Liikuntaneuvonta on tehokas ja konkreettinen keino, jolla voidaan tukea kuntalaisia liikkuvamman arjen omaksumisessa. Varmistathan, että liikuntaneuvonta on kirjattu kuntasi hyvinvointikertomukseen.

Hyvinvointikertomus on johtamisen väline, joka tukee kunnan toiminnan suunnittelua. Jos liikuntaneuvontaa ei ole kirjattu näkyväksi, jää sen käsittely vähäiseksi päätöksiä tehdessä. Nurmijärven hyvinvointikoordinaattori Kaisa Laine tietää, miksi liikuntaneuvonta on tärkeä näkyä hyvinvointisuunnnitelmissa.

– Liikuntaneuvonta on hyvin konkreettinen palvelu juuri terveytensä kannalta liian vähän liikkuville. Se on tuloksellista hyvinvointityötä, jonka vaikutukset pystytään osoittamaan. Liikuntaneuvonta luo palvelupolun terveydenhuollon ja kuntien liikuntapalveluiden välille ja on siten mitä parhainta ennaltaehkäisevää työtä.

Liian vähäinen liikkuminen aiheuttaa kunnille kymmenien, jopa satojen miljoonien eurojen vuosittaiset kustannukset. Useiden hyvinvointikertomusten laadinnassa mukana ollut Laine tietää, että hyvinvointikertomusta laativilla ammattilaisilla on usein hyvin erilainen koulutus- ja kokemustausta.

– Tästäkin syystä on tärkeää tuoda näkyväksi liikkumisen hyvinvointivaikutukset. Liikkuminen on muutakin kuin liikkumisolosuhteita eli infraa ja kävijämääriä. Jos liikuntaneuvontaa ei ole kirjattuna, eivät päättäjät ole siitä tietoisia. Jo asian käsittely hyvinvointikertomusta laadittaessa lisää ihmisten tietämystä palvelusta.

Kansallisena tavoitteena on, että jokaisessa kunnassa on suositusten mukaista liikuntaneuvontaa, jokainen saa tukea liikunnallisen elämäntavan löytämiseksi.

Tarkista, että liikuntaneuvonta näkyy hyvinvointisuunnitelmassanne

 • Ovatko liikuntaneuvonnan palveluketjussa mukana terveydenhuolto, kunnan liikuntapalvelut sekä paikallisyhdistykset? Mitä muita tahoja on mukana palveluketjussa?
 • Onko mukana olevien toimijoiden roolit ja tehtävät kirjattu? Onko terveydenhuollon ja kunnan liikuntapalveluiden yhteistyö kuvattu?
  • Onko liikuntaneuvonnan kohderyhmä määritelty?
  • Ketkä tunnistavat terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat ja ottavat liikkumisen puheeksi?
  • Miten puheeksiottajat ohjaavat liikuntaneuvontaan? Ohjausprosessin kuvaus.
  • Kuka vastaa liikuntaneuvontaprosessista ja mitä prosessi sisältää (kesto, tapaamisten määrä, käsiteltävät asiat)
  • Onko matalan kynnyksen liikkumismahdollisuudet kartoitettu/tiedossa?

On tärkeää, että liikuntaneuvonnan tavoitteet, resurssit ja aikataulut määritellään. Toiminnan vaikutusten näkyväksi tekeminen tulee huomioida ja määrittää mittarit.

Mikäli kunnassa ei ole liikuntaneuvontaa, on hyvä määritellä toimintasuunnitelma liikuntaneuvonnan käynnistämiseksi. Tähän löydät apuja käynnistäjän ABC -oppaasta. Liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset ohjaavat kuntia kehittämään liikuntaneuvonnan palveluketjua, liikuntaneuvontaprosessia sekä mittamaan neuvonnan vaikutuksia.