Kuvassa on neljä henkilöä punaisen rakennuksen edustalla. Kahdella henkilöllä on vesisanko kädessään.

Ohjeistus liikuntaneuvonnan koordinointiin sote-uudistuksen toimeenpanossa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut Liikuntaneuvonta yhdyspinnoilla -ohjeistuksen. Ohjeistus pitää sisällään liikuntaneuvonnan ja palveluketjun käynnistämiseen ja kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä tilanteessa, jossa organisaatiot eriytyvät. Se antaa tietoa ja keinoja laadukkaan yhdyspinnan rakentamiseen kuntien liikuntapalveluiden ja tulevien hyvinvointialueiden välille.

Palveluketjun saumattomuus varmistettava jatkossakin

Sote-uudistuksessa kuntien ja hyvinvointialueiden välille tulee luoda saumaton liikuntaneuvonnan yhdyspinta osana elintapaohjauksen kokonaisuutta. Tämä tarkoittaa, että sovitaan selkeä tehtävien ja vastuiden jako sekä varmistetaan uudenlaiset yhteistyön rakenteet.

Asiakaslähtöinen liikuntaneuvonnan toimintamalli syntyy, kun kuntien liikuntapalvelut ja hyvinvointialueet nimeävät niin kutsutut neuvonnan vastinparit eli henkilöt, joilla on vastuullaan palveluketjun saumattomuus. Toimijoiden tulee luoda vuorovaikutuksellinen verkosto, jossa palvelua kehitetään.

Vuoden 2021 loppuun mennessä poikkihallinnollista liikuntaneuvontaa järjestettiin noin 170 kunnassa. Palvelu on vahvistumassa, ja tänä vuonna jo lähes 20 hankekuntaa on käynnistänyt kehittämistoimet neuvonnan toteuttamiseksi.

Parhaimmillaan liikuntaneuvonta sisältää ohjausta liikunnalliseen elämäntapaan ja liikkumisen lisäämiseen sekä muiden terveellisten elintapojen pariin. Tavoitteena on, että asiakas löytää liikunnallisen elämäntavan. Pitkäaikaisena tavoitteena on parempi terveys ja toimintakyky sekä kohentunut elämänlaatu.

Viestintään panostettava entisestään

Viestinnän rooli korostuu entisestään soterakenteiden muuttuessa. Liikuntaneuvonnan viestinnän suunnitteluun tulee panostaa yhdessä eri toimijoiden kesken. Yhtenäinen viestintä luo luottamuksellisuutta ja nostaa liikuntaneuvonnan näkyvyyttä.

Sote-uudistus on herättänyt epävarmuutta palveluketjujen toimivuudesta, mutta se luo myös mahdollisuuksia liikuntaneuvonnan kehittämiselle. Uudelleenorganisointi edellyttää entistä aktiivisempaa yhteistyötä ammattilaisten kesken, mikä parhaimmillaan luo uudenlaista kehittämiskulttuuria.

Uudistus tarjoaa mahdollisuuksia liikuntaneuvonnan kehittämiseen

  • Uudistus mahdollistaa käytäntöjen yhtenäistämisen ja vahvistamisen koko hyvinvointialueella.
  • Elintapaohjaus, johon sisältyy liikunnallisen elämäntavan edistäminen, näkyy entistä vahvempana organisaatioiden asiakirjoissa, kuten hyte-raportoinnissa.
  • Viestintä laajenee ja monipuolistuu, kun liikunnallisen elämäntavan yhtenäistä viestiä tehdään näkyväksi kahdesta eri organisaatiosta.
  • Käytännön kannalta tärkein mahdollisuus on liikuntaneuvonnan vaikuttavuuden arviointi. Hyvinvointialueen vahvempi mukanaolo mahdollistaa muun muassa potilastietojärjestelmien tehokkaamman käytön ja sitä kautta mitattujen tulosten kirjaamisen.

Lisätietoja

kehittämispäällikkö Sari Kivimäki
puh. 0400 247 444
sari.kivimaki@jamk.fi

Tilaa uutiskirje

Tilaa suoraan sähköpostiisi hyödyllistä tietoa kunnan liikuntaneuvonta- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisen tueksi.