Ihmisiä istuu neuvottelupöydän ääressä.

Tulossa: Liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset

Liikuntaneuvonnalle määritellään valtakunnalliset suositukset talvella 2021. Suosituksilla pyritään parantamaan sekä yhtenäistämään kunnissa ja maakunnissa tarjottavan liikuntaneuvonnan laatua ja sen myötä vahvistamaan työn vaikutuksia.

Tarve suosituksille on tullut liikuntaneuvonnan parissa työskenteleviltä ammattilaisilta. He ovat kaivanneet tietoa, miten voisivat parhaiten tukea asiakasta kohti aktiivisempaa elämää. Toiminta on ollut jokaisessa kunnassa omanlaistaan, mistä on seurannut muun muassa se, että yhteiset mittarit ovat puuttuneet ja vaikutuksia on ollut vaikea todentaa. Liikuntaneuvontaprosessin kehittäminen on jäänyt ammattilaisen omalle vastuulle ja oman ammattitaidon varaan.

Liikuntaneuvonnan suositukset pohjautuvat tutkimuksiin ja kenttätyöstä saatuihin kokemuksiin. Suositukset auttavat kuntia rakentamaan liikuntaneuvonnan palveluketjua sekä linjaavat, mitä itse liikuntaneuvontaprosessissa tapahtuu.

Liikuntaneuvonta on nuori palvelu ja se puuttuu vielä joka toisesta kunnasta. Suositukset kertovat, mitä liikuntaneuvonta on, miten palveluketju rakennetaan ja miten liikuntaneuvontaa arvioidaan. Näiden tietojen avulla kunnassa on helppo alkaa rakentaa liikuntaneuvontapalvelua. Jos kunnassa on jo liikuntaneuvontaa, on olemassa olevan palvelun tasoa helppo arvioida suositusten pohjalta.

Valtakunnallisia suosituksia kokoaa Liikkuva aikuinen -ohjelman koordinoima monialainen liikuntaneuvonnan asiantuntijafoorumi.