Kaksi henkilöä tarkastelee karttaa.

Työikäisten liikuntaneuvonnan tila 2020 -selvitys on julkaistu

Vuosittain tehtävä Liikuntaneuvonnan tila Suomessa -selvitys kuvaa työikäisten liikuntaneuvonnan nykytilaa ja kehitystä Suomessa. Noin 80 prosenttia suomalaisista aikuisista ei liiku terveytensä kannalta riittävästi, joten on perusteltua luoda mahdollisuuksia liikkumiseen jokaisen työikäisen suomalaisen arkeen. Kansallisena tavoitteena on, että jokaisessa kunnassa on suositusten mukaista liikuntaneuvontaa ja jokainen saa tukea liikunnallisen elämäntavan löytämiseksi.

Työikäisten liikuntaneuvonnan tila 2020 -selvityksen mukaan työikäisille kohdennettu liikuntaneuvonta toteutuu poikkihallinnollisena joka toisessa (50 %) Manner-Suomen kunnista. Näistä 148 kunnasta 24 käynnisti liikuntaneuvontaa hankerahoituksella ja loput 124 kuntaa oli vakiinnuttanut toiminnan. Liikuntaneuvonnan vakiinnuttaneiden kuntien määrä oli kasvanut kahdeksalla edellisvuodesta. Työikäisten liikunnan edistämishankkeet ovat olleet vähenemään päin, mikä vaikuttaa hankerahoituksella poikkihallinnollista liikuntaneuvontaa tarjoavien kuntien määrään. Tulokset kokonaisuudessaan, sisältäen mm. maakunnallisen vertailun, löydät Työikäisten liikuntaneuvonnan tila 2020 -selvityksestä.

Työikäisten liikuntaneuvonnan tilaa vuonna 2020 kuvaava kartta.
Karttakuvan selitteet

Tulokset osoittavat, että jatkossa tarvitaan vieläkin tiiviimpää paikallista yhteistyötä ja kohdennettuja toimenpiteitä lisäämään liikuntaneuvonnan saatavuutta Suomessa. Jotta liikuntaneuvontaa pystytään yhtenäistämään ja saatavuutta parantamaan, tarvitaan laajaa kansallista yhteistyötä.

Liikkuva aikuinen -ohjelma tukee aloittavia ja jo vakiintuneita kuntia liikuntaneuvonnan toteuttamisessa. Liikkuva aikuinen järjestää verkkotapahtumia, foorumeita ja webinaareja sekä julkaisee selvityksiä ja tuottaa videoita ammattilaisille. Lisäksi Facebook-ryhmä liikuntaneuvonnan ammattilaisille sekä kattavat verkkosivut tarjoavat apua liikuntaneuvonnan käynnistämiseksi ja kehittämiseksi. Kunnilla on myös mahdollisuus hakea opetus- ja kulttuuriministeriön tukea Liikunnallisen elämäntavan -hankehaussa liikuntaneuvonnan toteuttamiseen. Liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset (julkaistaan maaliskuussa 2021) ohjaavat kuntia kehittämään liikuntaneuvonnan palveluketjua, liikuntaneuvontaprosessia sekä arvioimaan neuvonnan vaikutuksia.

Tilaa uutiskirje

Tilaa suoraan sähköpostiisi hyödyllistä tietoa kunnan liikuntaneuvonta- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisen tueksi.