Punatakkinen nainen luistelee jääkiekkokypärä päässä järven jäällä luistinradalla ja taustalla on vihreätakkinen mies luistelemassa.

Työikäisten liikuntaneuvonnan tila 2021 -selvitys on julkaistu

Poikkihallinnollista liikuntaneuvontaa järjestää 20 uutta kuntaa edellisvuoteen verrattuna

Kohti tavoitetta

Liikkuva aikuinen -ohjelman yhtenä tavoitteena on, että poikkihallinnollista ja yhdenmukaista liikuntaneuvontaa on saatavilla jokaisessa Suomen kunnassa ja että jokainen saa tukea liikunnallisen elämäntavan löytämiseksi. Tavoitteen saavuttamiseksi Liikkuva aikuinen koordinoi, kehittää ja seuraa kunnissa toteutettavaa liikuntaneuvontaa valtakunnallisesti sekä viestii liikuntaneuvonnan tavoitteista ja toiminnasta päättäjille, ammattilaisille ja suurelle yleisölle. Vuosittain toteutettava Työikäisten liikuntaneuvonnan tila -selvitys kuvaa liikuntaneuvonnan nykytilaa ja kehitystä Suomessa.

Vuonna 2021 työikäisille kohdennettu liikuntaneuvonta toteutui poikkihallinnollisena yli puolessa (57 %, n=168) Manner-Suomen kunnista. Näistä kunnista 135 kuntaa oli vakiinnuttanut liikuntaneuvonnan ja 33 kuntaa käynnisti toiminnan hankerahoituksella (kuvio 1). Vuoteen 2020 verrattuna liikuntaneuvonnan vakiinnuttaneiden kuntien määrä kasvoi 11 kunnalla ja hankerahoituksella liikuntaneuvontaa käynnistävien kuntien määrä kasvoi yhdeksällä kunnalla. Liikuntaneuvontaa järjesti yhteensä 20 uutta kuntaa edellisvuoteen verrattuna. Tulos on merkittävä, sillä edellisen kerran näin suuri muutos havaittiin vuonna 2018.

Tutustu Työikäisten liikuntaneuvonnan tila 2021 -selvitykseen tästä >

Kuvio 1. Liikuntaneuvonnan toteutuminen kunnittain vuonna 2021

(Huom. Karttakuvaa klikkaamalla saat sen suuremmaksi.)

Lisää liikuntaneuvonnan tilaa ja saatavuuden kehitystä kuvaavia karttoja löydät materiaalipankistamme.

Liikuntaneuvonnan saatavuudessa maakunnallisia eroja

Vuonna 2021 liikuntaneuvonnan saatavuus toteutui parhaiten Kymenlaakson, Päijät-Hämeen sekä Pohjois-Karjalan maakunnissa, joissa vakiintunutta liikuntaneuvontaa tarjottiin kaikissa kunnissa. Lisäksi Etelä-Karjalassa ja Keski-Pohjanmaalla liikuntaneuvontaa oli saatavilla kaikissa kunnissa joko vakiintuneena tai hankeavusteisena toimintana. Liikuntaneuvonnan saatavuudessa on kuitenkin valtakunnallisesti vielä suuria alueellisia eroja. Erityisesti Kanta-Hämeessä, Lapissa sekä Pohjanmaalla tarvitaan edelleen tukea liikuntaneuvonnan käynnistämisessä (kuvio 2).  

Kuvio 2. Liikuntaneuvonnan toteutuminen maakunnittain vuonna 2021

(Huom. Diagrammikuvaa klikkaamalla saat sen suuremmaksi.)

Lisää liikuntaneuvonnan tilaa ja saatavuuden kehitystä kuvaavia diagrammeja löydät materiaalipankistamme.

Yhteistyöllä eteenpäin

Tulokset osoittavat, että liikuntaneuvonnan valtakunnallisen saatavuuden parantaminen sekä palvelun yhtenäistäminen vaativat edelleen kattavaa yhteistyötä. Tukea ja kohdennettuja toimenpiteitä on suunnattava erityisesti niihin kuntiin, joissa liikuntaneuvonta ei ole vielä käynnistynyt. Liikuntaneuvonnan olemassa olevia hyviä käytäntöjä sekä tuloksia tulee tuoda esille ja hyödyntää entistä paremmin niin paikallisessa kuin kansallisessakin kehittämistyössä.

Liikkuva aikuinen -ohjelma tukee kuntia liikuntaneuvonnan aloittamisessa ja vakiinnuttamisessa. Vuoden 2021 alussa Liikkuva aikuinen -ohjelman koordinoimat liikuntaneuvonnan työryhmät julkaisivat Liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset, jotka tukevat laadukkaan liikuntaneuvonnan kehittämistä. Syksyllä 2021 julkaistiin lisäksi suosituksiin pohjautuva liikuntaneuvonnan itsearvioinnin työkalu, joka auttaa kuntia kartoittamaan liikuntaneuvontapalvelun nykytilaa ja kehityskohteita.

Suosituksista ja itsearviointityökalusta on tulossa verkkokurssi. Seuraava liikuntaneuvontaa aloittelevien kuntien Starttifoorumi järjestetään jälleen 30.1.2024 alkaen. Liikkuva aikuinen -ohjelma tarjoaa lisäksi runsaasti vapaasti hyödynnettävää materiaalia avuksi liikuntaneuvonnan käynnistämiseen ja kehittämiseen.

Tilaa uutiskirje

Tilaa suoraan sähköpostiisi hyödyllistä tietoa kunnan liikuntaneuvonta- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisen tueksi.