Kaksi miestä istuu vastaanottopöydän ääressä.

Vantaalla ennaltaehkäisy on investointi tulevaisuuteen

Vantaa on ottanut harppauksen yksilöllisen ja monialaisen elintapaohjauksen kehittämisessä. Kaupunki on testannut kahden vuoden ajan palvelua, joka kulkee mallin kokonaisvaltaisuuden vuoksi nimellä hyvinvointimentorointi. Hyvinvointimentorointi yhdistää perinteisen vastaanotolla tapahtuvan elintapaneuvonnan, käyttäytymistieteeseen pohjaavan muutosprosessin tukemisen ja mobiililaitepohjaisen ohjauksen.

Tavoitteena pysyvä muutos

Liikunta- ja terveyspalveluiden yhteistyöhankkeessa keskeisenä toimenpiteenä on ollut kehittää vaikuttavaa elintapaohjausta riskiryhmiin kuuluville kuntalaisille. Hyvinvointimentoroinnissa tavoitteena on asiakkaan pysyvät terveystottumukset, minkä vuoksi ohjauksen kestoksi on valikoitunut 12 kuukautta. Ohjauksessa tarkastellaan paitsi asiakkaan fyysistä aktiivisuutta myös muita elintapoja.

Toiminta sai alkusykäyksen vuonna 2019 sosiaali- ja terveysministeriön Terveyden edistämisen määräraha -hankkeesta ”Hyvinvointityön tavoitteista toimintaan”.

Palvelussa on mukana mobiilisovellus, jotta mahdollistetaan ohjaajan ja asiakkaan välinen vuorovaikutus, vaikka päivittäin. Tutkimusnäytön mukaan mobiilisovellusten käytöllä on potentiaalia lisätä interventioiden vaikuttavuutta, etenkin mikäli sovellussuunnittelu on toteutettu loppukäyttäjä huomioiden. Vantaan hyvinvointimentoroinnissa mobiilisovellukseen on luotu eri kohderyhmille sopivaa sisältöä, joka painottuu yleiseen hyvinvointiin, fyysiseen aktiivisuuteen, ravitsemukseen ja uneen sekä palautumiseen. Mobiilisovellus on ollut erittäin pidetty asiakkaiden keskuudessa, ja asiakkaat ovat kokeneet sen tukevan elintapamuutosprosessia. 

Elintapaohjaukseen ohjaudutaan lääkärin tai hoitajan lähetteellä

Hyvinvointimentoroinnin kriteereinä, joiden perusteella terveydenhuollon ammattilaiset ovat voineet lähettää kuntalaisia vastaanotoltaan palveluun, ovat muun muassa ylipaino, tyypin 2 diabetes tai seurannassa kohonneeksi todettu verenpaine. Ajanvarauksessa on käytetty hyödyksi Apotti-potilastietojärjestelmää ja Maisa-asiakasportaalia. Ajanvarauksen lisäksi potilastietojärjestelmään on tehty kirjauksia asiakkaan etenemisestä elintapaohjauksessa.

Vantaan hyvinvointimentorointiin on ohjautunut asiakkaita reilun puolentoistavuoden aikana Vantaan terveydenhuollon ammattilaisten vastaanotoilta sekä omatoimisesti. Yhteensä asiakkaita on ohjautunut palveluun noin 330. Mentoroinnin on keskeyttänyt vain kymmenkunta asiakasta.

Näkyviä tuloksia asiakaspiloteista

Hyvinvointimentoroinnin ensimmäisestä pilotista on saatu hyvää palautetta Vantaan kaupungin terveydenhuollon ammattilaisilta. Palautetta on kerätty osastokokouksista ja erillisillä sähköpostitse lähetetyillä kyselyillä. Tavoitettujen ammattilaisten mukaan hyvinvointimentorointi tukee terveyspalveluiden työtä Vantaalla ja palvelu on kuntalaisille avuksi elintapamuutoksissa.

Ensimmäiset tulokset hyvinvointimentoroinnin asiakaspilotista näyttävät lupaavilta, sillä suurin osa 12 kuukauden ohjauksen päättäneistä asiakkaista on pudottanut painoaan tai lisännyt fyysistä aktiivisuuttaan (n= 53). Suurin osa ohjauksen päättäneistä asiakkaista on ollut tyytyväisiä hyvinvointimentorointiin, sen kestoon ja sovellusalustan mahdollistamaan vuorovaikutukseen ohjaajan kanssa. Toisaalta palautteen perusteella kaikki asiakkaat eivät ole saavuttaneet ohjaukselle asettamiaan tavoitteita, mikä kertoo muun muassa palvelun jatkokehittämistarpeista sekä kohderyhmien rajaamisen tarpeesta.

Hanke päättyy – kehittämistyö jatkuu

Hyvinvointimentorointi jatkuu Vantaalla hankeajan jälkeen liikunnan palvelualueella, sillä palvelu on osoittautunut erittäin tarpeelliseksi ja sille on kysyntää. Hankkeen loppuvaiheessa terveydenhuollon ammattilaisten asiakasohjaaminen on jouduttu hetkeksi keskeyttämään, sillä hyvinvointimentoroinnin kaikki asiakaspaikat ovat täynnä seuraavalle puolelle vuodelle. Kysyntä osoittaa, että ainakin osassa Vantaan terveyspalveluiden toimipisteissä palvelu on otettu innokkaasti vastaan.

Hyvinvointimentorointi jatkuu Vantaalla lähi- ja etätapaamisia yhdistäen 12 kuukauden mittaisena ohjauksena. Prosessia kehitetään edelleen, jotta saavutetaan entistä vaikuttavampia tuloksia osallistujien elintapoihin ja terveydentilaan. Jatkossa palvelua on tarkoitus kohdentaa entistä tarkemmin tietyille kohderyhmille ja tarkastella samalla muita elintapaohjauspalveluita Vantaalla, jotta kuntalaiset saisivat aikaisessa vaiheessa tukea elintapoihinsa. Tarkoituksena on raportoida tuloksia myös 12 kuukauden jälkeisestä seurantavaiheesta.

lisätietoa

Hyvinvointityön tavoitteista toimintaan -hankkeen tuloksia ja kuulumisia pääsee kuulemaan loppuseminaarissa ke 6.10. klo 9–12.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 30.9. alla olevan painikkeen kautta.

Vantaan Hyvinvointimentoroinnin kokemuksista ja käytänteistä ilmestyy syksyllä 2021 video ja toimintamalliopas, joissa on lisätietoa palvelun kehittämisestä ja tuloksista. Lisätietoja Vantaan hyvinvointimentoroinnista ja elintapaohjauksesta.

TILAA UUTISKIRJE

Tilaa suoraan sähköpostiisi hyödyllistä tietoa liikuntaneuvonta- ja hyvinvointipalveluista.