Kuvassa kolme naista kantaa miestä ulkoportaissa.

Verkostovoimaa

Kaikki viisaus ei asu minun organisaatiossani – liikuntaneuvonta syntyy verkostoyhteistyöstä.

Liikunnallinen elämäntapa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteenä on yksi hallitusohjelman painopisteistä. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää monialaista ja -ammatillista yhteistyötä. Hyvänä esimerkkinä toimivat alueelliset liikuntaneuvonnan verkostot, joita on jo lähes kaikissa Manner-Suomen maakunnissa. Näiden verkostojen vetureina toimivat sosiaali- ja terveysalan sekä liikunta-alan ammattilaiset yhdessä.

Liikuntaneuvonnan verkostot ovat joko hyvinvointialueen ja/tai Liikunnan aluejärjestöjen koordinoimia työryhmiä.  Viimeisen vuoden aikana on käynnistynyt myös hyvinvointialueen koordinoimia elintapaohjauksen verkostoja. Näissä molemmissa yhteistyöryhmissä on mukana liikkumisen ja terveydenhuollon asiantuntijoita. Lisäksi mukana on muun muassa Liikkujan Apteekkien asiantuntijoita ja liikuntatoimintaa tarjoavien yhdistysten edustajia. Verkostot kokoontuvat säännöllisesti läsnäolo- tai etätilaisuuksina.

Liikuntaneuvonnan verkostot syntyvät aidosta kiinnostuksesta

Liikuntaneuvonnan verkostotyö on rakentunut tarpeesta kehittää uusi terveyttä edistävä palvelu. Verkostossa jaetaan

Yhdessä pohtimalla ja vertaisarvioinnin kautta tieto lisääntyy, osaaminen kehittyy ja syntyy uusi kumppanuuksia.

Hyvinvointialueen ja kuntien liikuntapalveluiden verkostotyö on vaikuttavinta, kun se tähtää rakenteiden muokkaamiseen. Verkosto voi laatia neuvonnan prosessin sisällön ja mittarit tai määrittää kirjaamiskäytännöt hyvinvointialueen ja kuntien välillä. Verkostot ovat vuosien varrella olleet aloitteellisia muun muassa palveluketjujen kehittämisessä, tilastokäytännöissä sekä hankeyhteistyössä.

Ajankohtaista juuri nyt on pohtia liikuntaneuvonnan vaikutuksia ja vaikuttavuutta sekä mittareiden yhtenäistämistä koko hyvinvointialueella. Tehokas verkostotyö antaa tähän avaimet ja mahdollistaa luovan ja palkitsevan kehittämisyhteistyön.

Katso kartasta, löytyykö alueeltasi liikuntaneuvonnan tai elintapaohjauksen verkosto. Muista hyödyntää verkoston voimaa liikuntaneuvonnan kehittämistyössä.

Kuvaa klikkaamalla saat avattua kartan pdf-tiedostona.

Tilaa uutiskirje

Tilaa suoraan sähköpostiisi hyödyllistä tietoa kunnan liikuntaneuvonta- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisen tueksi.