Verenpaineen mittaus vastaanottohuoneessa.

Kenen tehtävä on puhua liikkumisesta?

Mitä useampi ottaa liikkumisen puheeksi, sen parempi.

Jotta liikuntaneuvonta tavoittaa liian vähän liikkuvat, tarvitaan useita tahoja, jotka ottavat liikkumisen puheeksi. Useimmiten aihe otetaan esille terveydenhuollon vastaanotolla. Liikkumisen puhemiehiksi pitää kuitenkin kannustaa myös liikunta- ja terveysalan ulkopuolella työskenteleviä ihmisiä.

Riittävä liikkuminen lisää terveyttä ja hyvinvointia ja on siten meidän kaikkien asia. Se on keino ennaltaehkäistä sairauksia ja tukea niiden hoitoa sekä kuntoutumista. Se on keino lisätä työkykyä ja tukea työllistymistä. Se on keino asiakkaan kokonaisvaltaiseen huomiointiin. On vaikea löytää alaa, jonne liikkumisesta keskusteleminen ei sopisi.

On tärkeää saada potentiaaliset liikkumisen puheeksiottajat ymmärtämään, että liikkumisesta kannattaa puhua. Liikkumisesta keskusteleminen ei tarkoita, että pitäisi tietää liikkumisen suositukset, vaikutukset tai osata suositella jotain lajia tai tuntea paikallinen liikuntatarjonta. Riittää, kun tietää, että liikkuminen on hyväksi meille kaikille, se lisää terveyttä ja tuo hyvää oloa.

Liikuntaneuvonnan kehittäjänä sinun tehtäväsi on saada potentiaaliset liikkumisen puheeksiottajat näkemään, mitä hyötyä aiheen esille nostamisesta on heidän oman palvelunsa kannalta. Näin saat liikuntaneuvonnan palveluketjuun mukaan mahdollisimman laajan joukon. Puheeksiottajia kannattaa miettiä sen mukaan, mitä kohderyhmää tavoittelette asiakkaaksi.

Hyviä puheeksiottajia ovat esimerkiksi

  • terveydenhuolto ja työterveyshuolto
  • sosiaalitoimi
  • työllisyyspalvelut
  • järjestöt ja niiden paikallisyhdistykset
  • apteekit
  • päiväkoti, koulu, puolustusvoimat (lapset ja nuoret)
  • oppilaitokset (opiskelijat)
  • yksityinen kotihoito, seurakunta, kumppanuuskeskukset, senioritalot (ikääntyneet)

Mitä selkeämmin ammattilaiset pystyvät liikuntaneuvonnan kuvaamaan, sitä helpompi muiden on lähteä mukaan. Liikkumisen puheeksiottajalla tulee olla tieto, miten liikuntaneuvonnan palveluketju toimii, miten liikuntaneuvontaan ohjataan, kuka neuvonnasta vastaa, missä liikuntaneuvontaa annetaan ja mitä neuvontaprosessiin kuuluu.