Blodtrycksmätning i mottagningsrummet.

VEMS UPPGIFT ÄR DET ATT TALA OM MOTION?

Ju oftare man talar om motion, desto bättre.

För att motionsrådgivningen ska nå dem som rör på sig för lite behövs flera aktörer som för motion på tal. Oftast tas ämnet upp på hälso- och sjukvårdens mottagning. Även människor som arbetar utanför motions- och hälsobranschen ska uppmuntras att vara förespråkare för motion.

Som utvecklare av motionsrådgivningen är det din uppgift att få potentiella personer som tar upp motion till diskussion att se vilken nytta, men tanke på sin egen service, de har av att lyfta fram ämnet. Så här får du en så stor grupp som möjligt med i motionsrådgivningens servicekedja. Det lönar sig att fundera på förespråkare enligt vilken målgrupp av klienter ni vill nå.

BRA FÖRESPRÅKARE ÄR TILL EXEMPEL

  • hälso- och sjukvården och företagshälsovården
  • socialväsendet
  • sysselsättningstjänster
  • organisationer och deras lokalföreningar
  • apotek
  • daghem, skola, försvarsmakten (barn och unga)
  • läroanstalter (studerande)
  • privat hemvård, församlingen, partnercentrum, seniorhus (äldre)

Ju tydligare de professionella kan beskriva motionsrådgivningen, desto lättare är det för andra att komma med. Den som tar upp motion till diskussion ska ha information om hur servicekedjan för motionsrådgivning fungerar, hur man hänvisar till motionsrådgivning, vem som ansvarar för rådgivningen, var motionsrådgivning ges och vad som ingår i rådgivningsprocessen.