Kuvassa kaksi miestä istuu pöydän ääressä katselemassa esitettä.

Liikkuvien liikuntaneuvontaa tukevat materiaalit

Tälle sivulle on koottu aihepiireittäin Liikkuvat-kokonaisuuden (Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja) liikuntaneuvontaa tukevia materiaaleja.

Liikkumisen puheeksiottaminen

Liikuntaneuvonnasta aktiivisuutta arkeen -esite
Asiakkaille tarkoitettu esite työikäisten liikuntaneuvonnasta.

Liikuntaneuvonnan avulla löydät itsestäsi liikkuvan aikuisen -video
Asiakkaille suunnattu liikuntaneuvonnan esittelyvideo.

Liikkuva aikuinen -ohjelman videot YouTubessa
Kanavalta löydät kaikki Liikkuva aikuinen -ohjelman videot, joista useat toimivat myös puheeksioton tukena. Kaikki videot ovat vapaasti hyödynnettävissä ja videotiedostot saa käyttöönsä ohjelman viestinnästä anna.suutari@jamk.fi.

Arkiseikkailu-kampanja
Arkiseikkailu on varhaiskasvatusyksiköille ja perheille suunnattu kampanja, jossa tutustutaan yhdessä lähiympäristöön. Kampanja sisältää liikkumisen puheeksi ottamisen materiaalin yhdessä huoltajien kanssa.

Hyvinvoinnin ja liikkumisen puheeksiottaminen
Materiaali toisen asteen oppilaitosten henkilöstölle ja opiskeluhuollon ammattilaisille.

Liikkuva minä -opintopiiri – Ohjaajan materiaali
Liikkuva minä -opintopiiri ikäihmisille, valmis materiaali ryhmänohjaajalle.

Liikuntaneuvontaa ikäihmisille ryhmässä -folderi
Liikuntaneuvontaa ikäihmisille ryhmässä -materiaali. Päivitetty versio tulossa.

Liikkuvat yhdyspintatyön tukena
Tietopaketti ammattilaisille, miten Liikkuvat voivat olla kuntien (ja hyvinvointialueiden) tukena yhdyspintatyössä.

Liikuntaneuvontaprosessi

Työikäisten liikuntaneuvonnan prosessikuvaus

Liikuntaneuvonnan itsearviointilomake
Liikuntaneuvonnan paikalliseen kehittämiseen ja uudistamiseen tarkoitettu laadullinen työkalu.

Liikuntaneuvonnan prosessi auttaa onnistumaan -video
Videossa kuvataan neuvontaprosessin vaiheet. Sopii asiakkaille ja ammattilaisille.

Personal trainer -toimintamalli Liikkuvassa koulussa
Toimintamallikuvaus peruskoulussa tapahtuvasta yksilöllisestä kuntovalmennuksesta (koulu-PT).

Selvitys liikunta- ja hyvinvointineuvonnasta Liikkuva opiskelu -hankkeissa
Selvitys liikunta- ja hyvinvointineuvontatoiminnasta toisen asteen oppilaitoksissa.

Muu tukimateriaali

Liikuntaneuvonnan materiaalit
Liikkuva aikuinen -ohjelman materiaalipankki.

Liikuntaneuvonnan ajankohtaiset
Liikuntaneuvonnan verkkosivustolla julkaistujen ajankohtaisartikkelien kirjasto.

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset
Antavat ohjeita alle kahdeksanvuotiaiden lasten fyysisen aktiivisuuden määrästä ja laadusta, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön rooleista sekä ohjatun liikunnan ja liikuntakasvatuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta osana varhaiskasvatusta.

Vanhempainiltamateriaali varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksista
Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten pohjalta laadittu tukimateriaali vanhempainiltoihin. 

Psyykkinen hyvinvointi, jaksaminen ja liikunta
Liikkuminen tukee jaksamista ja mielen hyvinvointia. Materiaalissa käsitellään nuorten liikunnan, psyykkisen hyvinvoinnin ja jaksamisen välistä vuorovaikutusta olemassa olevan tutkimustiedon ja käytännön kokemusten kautta.

Kestävyyskunto, terveys ja työkyky -materiaali ja ennustelaskuri
Kestävyyskunto luo perustaa terveydelle ja työkyvylle. Materiaali sisältää myös ennustelaskurin kunnon riittävyydestä tulevassa ammatissa. Tätä materiaalia voi hyödyntää nuorten liikuntaneuvonnassa.

Voimaa treenistä ja ruuasta -video
Vinkkejä iäkkäille oikeaan syömiseen sekä voima- ja tasapainoharjoitteluun.

Voimaa treenistä ja ruuasta -esite
Vinkkejä iäkkään voimaharjoitteluun ja ravitsemukseen

Testaus tavaksi – tapoja testaukseen. Iäkkäiden liikkumiskyvyn arviointi
Opaskirja on tarkoitettu liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisille, vanhustyöntekijöille sekä vertaisohjaajille. Se opastaa arvioimaan toimintakyvyltään heikentyneiden tai heikentymässä olevien ikäihmisten liikkumiskykyä.

Mielen taitojen kortit
Iäkkäiden parissa työskenteleville keskustelun avauksia voimavaroista ja vahvuuksista.

Voitas.fi-sivusto
Ideoita liikkumiseen yli 65-vuotiaille, ammattilaisille ja ohjaajille.

Lisää voimaa vuosiin -opas
Tietoa ja tehtäviä liikkumisesta, mielen hyvinvoinnista, ruuasta ja aivoterveydestä iäkkäille.

Tutkimusta, taustatietoa ja selvityksiä

Liikuntaneuvonnan nykytilaselvitys 2022
Selvitys kartoittaa määrällistä ja laadullista tietoa siitä, miten työikäisten liikuntaneuvonta toteutuu kunnissa.

Kirjaamis- ja tilastointikäytännöt kuntien liikuntaneuvonnassa
Selvitys kertoo poikkihallinnollista liikuntaneuvontaa tarjoavien kuntien potilastietojärjestelmän käytön yleisyydestä sekä kirjaamis- ja tilastointikäytänteistä.

Liikkumisen edistäminen työterveyshuollossa
Selvitys tarjoaa uutta tietoa liikkumisen edistämisestä työterveyshuollon arjessa.

Liikuntaneuvontaa maailmalla
Selvityksellä kartoitettiin, miten liikuntaneuvonta toteutuu eri maissa. Selvityksessä on esimerkkejä liikuntaneuvonnan hyvistä käytännöistä maailmalta.

Ryhmämuotoisen perheliikuntaneuvonnan palveluketjun rakentaminen käyttäjälähtöisesti. Case Imatran kaupungin liikuntapalvelut

”Mä viihdyn kivasti nojatuolissa” – selvitys vähän liikkuvien ikäihmisten kokemuksista liikunnan merkityksestä

Muita liikuntaneuvontaan liittyviä selvityksiä

Valtakunnallisia suosituksia ja ohjeistuksia

Liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset
Suositukset tukevat laadukkaan liikuntaneuvonnan kehittämistä kuntiin ja hyvinvointialueille. Ne ohjaavat rakentamaan liikuntaneuvonnan palveluketjua sekä yhtenäistämään neuvontaprosessin sisällön laatua. Saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi.

Liikuntaneuvonta yhdyspinnoilla – ohjeistus sote-uudistuksen valmisteluun ja toimeenpanoon
Ohjeistus on tarkoitettu kuntien käyttöön sote-uudistuksen toimeenpanossa.

Elintapaohjauksen tarkistuslista – työkalu elintapaohjauksen yhdyspintapalvelujen suunnitteluun ja valmisteluun

Verkkokoulutuksia liikuntaneuvonnasta

Liikuntaneuvonnan Etukeno-verkkotapahtumat

Liikuntaneuvonta on uusi musta
Mitä on laadukas liikuntaneuvonta, mitä sanovat liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset.

Liikuttaako liikkuminen terveydenhuollossa?
Miten liikkumisen puheeksi ottoa voidaan vahvistaa.

Liikuntaneuvonta sotemyllerryksessä
Miten hyvinvointialueet ja liikuntapalvelut saadaan puhaltamaan yhteen hiileen.

Siitä puhe mistä puute – liikkumisen puheeksiotto asiakaskohtaamisissa
Vaikka liikuntatottumukset tulisi ottaa puheeksi mahdollisimman usein erilaisissa asiakaskohtaamisissa, se jää usein kuitenkin tekemättä. Miten aloittaa keskustelu liikkumisesta, jotta siitä syntyisi positiivinen reaktio?

Kannattaako liikuntaan investoida?
Yhteiskunnalle liikkumattomuus aiheuttaa järkyttävän suuren laskun. Liikuntaneuvonta on yksi ratkaisu. 

Kaikki Liikkuva aikuinen -ohjelman Etukeno-verkkotapahtumien tallenteet löydät täältä.