Muut kannustavat juoksijaa.

onnistumisen edellytykset

Toimiiko teillä jo liikuntaneuvonta? Lue parhaimmat keinot toiminnan vakiinnuttamiseksi ja ota opiksi.

Liian vähäinen liikunta on yhteiskunnallinen ilmiö, joka lisääntyy toimenpiteistä huolimatta. Monenlaisia keinoja on kokeiltu, mutta laihoin tuloksin. Viime vuosina on ymmärretty, että painopiste on siirrettävä aikaisempaa enemmän terveytensä kannalta liian vähän liikkuviin. Lisäksi on tiedostettu, että liikunnallisen elämäntavan edistäminen on kaikkien etu ja yhteinen tehtävä. Liikuntaneuvonta syntyi tähän tarpeeseen.

Liikuntaneuvonta on vakiintunut jo noin puoleen Suomen kunnista. Tähän on tarvittu hallintorajat ylittäviä yhteisiä ponnistuksia ja jatkuvaa asian esillä pitämistä. Liikuntaneuvonnan vaikuttavuustutkimuksia on vielä vähän, mutta siitä huolimatta neuvonta on löytänyt paikkansa. Mitkä sitten ovat ne liikuntaneuvonnan onnistumisen ja vakiintumisen edellytykset? Millä keinoilla ja toimintatavoilla kunnat ovat onnistuneet? 


Huomioimalla nämä onnistut

  • Riittävät henkilöresurssit, jotka mahdollistavat liikuntaneuvonnan suunnittelun ja toteutumisen
  • Monialainen ja moniammatillinen yhteistyö
  • Yhteiset tavoitteet ja yhdessä sovitut käytännöt
  • Liikuntaneuvonnan selkeä vastuujako ja liikuntaneuvonnan palveluketjun roolit
    Lue konkarin vinkit palveluketjun luomiseen >>
  • Matalan kynnyksen liikuntapalvelut
  • Johdon tuki ja sitoutuminen
  • Kunnan taloudelliset resurssit ja valinnat
  • Toimiva tiedonsiirto palveluketjun toimijoiden välillä

Liikuntaneuvonnan onnistumisen edellytykset kunnissa -kyselyllä kartoitettiin liikuntaneuvonnan palveluketjun toteutumista kunnissa ja kuntayhtymissä, joissa yksilöllinen ja poikkihallinnollinen työikäisten liikuntaneuvonta on vakiintunut osaksi kunnan palvelua.

Kysely antoi tietoa keinoista ja toimintatavoista, joilla liikuntaneuvonnan vakiinnuttaminen on onnistunut. Kysely antoi myös tietoa liikuntaneuvonnan nykytilasta kunnissa: miten työikäisten liikuntaneuvonta on organisoitu ja miten liikuntaneuvonnan palveluketju toimii. Samalla haluttiin myös saada tietoa kuntien tulevaisuudensuunnitelmista.