Kuvassa on läppäri, jonka päällä on kädet. Taustalla näkyy epätarkka ihmishahmo.

Tutkittua tietoa liikuntaneuvonnasta

Liikuntaneuvonnan tietokanta

Tervetuloa käyttämään Liikuntaneuvonnan tietokantaa. Tietokanta on työväline kunnille, hyvinvointialueille ja liikkumisen edistämisen organisaatiolle. Tiedot kuvaavat liikuntaneuvonnan tilaa Suomessa.

Tietokannasta löydät tietoa liikuntaneuvonnan saatavuudesta, palvelun tuottamisesta ja siihen käytetyistä resursseista. Voit tarkastella liikuntaneuvonnan asiakasmääriä ja kohderyhmiä. Pääset tutustumaan palvelun toteutukseen ja laatuun sekä palvelun ympärille rakentuvaan palveluketjuun. Löydät tietoa kirjaamisen, tilastoinnin ja arvioinnin käytännöistä sekä edistämistyöstä.

Tietokanta mahdollistaa aineiston tarkastelemisen valtakunnallisesti, maakunnittain, hyvinvointialueittain tai kuntakohtaisesti. Voit myös napata tietokannasta valmiita infograafeja esimerkiksi kunnan hyvinvointikertomukseen.

Liikkuva aikuinen päivittää tietokantaa vuosittain. Aineisto kerätään Liikuntaneuvonnan tila -kyselyllä.


Liikuntaneuvonnan tila -kysely


Liikkuva aikuinen toteuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Liikuntaneuvonnan tila -kyselyn. Kysely on ainoa valtakunnallinen liikuntaneuvonnan tilaa kuvaava tiedonkeruu Suomessa, ja se huomioi neuvonnan kaikki ikä- ja kohderyhmät.

Kyselyn teemoja ovat muun muassa

Kyselyn tavoitteena on tuottaa tietoa liikuntaneuvonnan tilasta sekä paikallista, alueellista että valtakunnallista kehittämistyötä varten. Se tarjoaa aineistoja liikuntaneuvonnan jatkoselvityksille sekä saattaa yleiseen keskusteluun luotettavaa tietoa liikuntaneuvonnan tilasta.

Kysely lähetettiin 14.11.2023 verkkolomakkeena opetus- ja kulttuuriministeriöstä kuntien kirjaamoihin. Vastaajiksi kutsuttiin liikuntaneuvonnasta/liikuntapalveluista vastaavat ammattilaiset. Vuoden 2023 tiedonkeruu on päättynyt.

Alla olevien linkkien kautta pääset tutustumaan kyselyyn pdf-tiedostona.

Lataa pdf-tiedosto suomeksi >

Ladda ner pdf-filen på svenska >

Kyselyn tietosuojaseloste >

Lisätietoja Liikuntaneuvonnan tila -kyselystä ja Liikuntaneuvonnan tietokannasta

Katariina Tuunanen
ohjelmakoordinaattori
katariina.tuunanen@jamk.fi
puh. 040 635 1026