En hoppar ett längdhopp och tre andra personer uppmuntrar.

MOTIONSRÅDGIVNING – EN FINLÄNDSK FRAMGÅNGSHISTORIA

Den västerländska människan rör sig för lite vilket har dåliga följder. I Finland har en tjänst som kallas motionsrådgivning utvecklats för att lösa frågan.

Motionsrådgivningen har gett goda resultat och därför har tjänsten snabbt etablerat sin plats hos oss. Även internationellt sett är tjänsten exceptionell.

VAD ÄR DET DÅ SOM GÖR MOTIONSRÅDGIVNINGEN SÅ UNIK?

I många länder strävar man efter att ingripa i människors brist på motion inom hälso- och sjukvården, det vill säga vid besök hos läkare eller sjukskötare i andra ärenden. Då finns det ändå sällan mycket till att tillgå och ofta är det bråttom att behandla alla frågor.

I motionsrådgivningen är idén en annan: När man inom hälso- och sjukvården möter en person som på grund av sin hälsa klart skulle ha nytta av ökad fysisk aktivitet, skickas personen vidare som klient inom kommunens idrottstjänster. Därifrån börjar en klientorienterad process som är upp till ett år lång, där människan styrs till ett mer motionsinriktat liv. Klienten får omfattande och professionellt stöd, eftersom hälso- och sjukvården, idrottstjänsterna och lokalföreningarna deltar i servicen. Den som oroar sig för sin brist på motion och för sitt välbefinnande kan också själv söka sig direkt till tjänsten.

MOTIONSRÅDGIVNINGENS STYRKA ÄR SEKTORSÖVERGRIPANDE SAMARBETE OCH FÖREBYGGANDE VERKSAMHET.

Verksamheten inom kommunens idrottstjänster har förändrats och utvidgats betydligt av motionsrådgivningen. Traditionellt har idrottstjänsterna ansvarat för att motionsgrupper har ordnats för personer som redan motionerar. Nu strävar idrottsväsendet efter att nå och betjäna även de kommuninvånare för vilka motion inte är en del av livet.

Även om motionsrådgivningen är en relativt ung tjänst har den redan spridit sig i stor utsträckning. Nästan hälften av kommunerna i Finland har tillgång till rådgivning. Lyckade försök med motionsrådgivning har visat på servicens effekter. Genom goda erfarenheter har det nationella målet varit att varje kommun i fortsättningen ska ha motionsrådgivning.

Motionsrådgivningens framgångshistoria har krävt långsiktigt och målmedvetet arbete. Vi är på väg mot aktivitet som det nya normala!