En man staplar mynt på bordet.

DET ÄR DYRT ATT INTE MOTIONERA

Motionsrådgivning är lösningen, och den borde finnas i varje kommun. Det är ett effektivt sätt att nå kommuninvånare som rör på sig för lite med tanke på sin hälsa.

MOTIONSRÅDGIVNINGEN MINSKAR KOSTNADERNA FÖR BRIST PÅ MOTION

Brist på motion hos personer i arbetsför ålder kostar årligen samhället 2,7 miljarder euro. På kommunnivå innebär detta kostnader på flera tiotals, rentav hundratals miljoner euro.

Lyckligtvis är det lätt att minska denna onödiga kostnad – till och med utan nya investeringar. Lösningen är motionsrådgivning.

Hur är det med motionsrådgivningen i er kommun?

Bekanta dig med motionsrådgivningen i den bifogade videon (på finska).

Oops! This video will not be shown because you have disabled the marketing cookies. To see the video, accept marketing cookies.

Videon får användas fritt för att utveckla motionsrådgivningen. Om du behöver den ursprungliga videofilen, kontakta kommunikationen för programmet Vuxna i rörelse anna.suutari@liikkuvaaikuinen.fi.

Det finns finansiering för goda idéer

Det finns finansieringskanaler för att starta och utveckla motionsrådgivning.

Bekanta dig med stödformerna >

En man staplar mynt på bordet.

MOTIONSRÅDGIVNING LYCKAS ÄVEN I ER KOMMUN

ABC för den som startar motionsrådgivning

Dra nytta av den information du har lärt dig genom åren om hur du får den service som hjälper dina medborgare utan onödiga friktion.

Video: Det här är motionsrådgivning (Tätä on liikuntaneuvonta)

Se på videon vad motionsrådgivning är. Du kan också utnyttja videon i marknadsföringen av motionsrådgivningen i er kommun.

Se videon >

Tips för lyckad kommunikation

Med dessa anvisningar får du klienten att intressera sig för motionsrådgivningstjänsten i er kommun.

Läs tipsen >

BEKANTA DIG ÄVEN MED VÅRA ANDRA WEBBPLATSER