En man och en kvinna cyklar i en tätort.

LIVSSTILSFÖRÄNDRINGAR SYNS I KOMMUNENS GATUBILD

Med motionsrådgivningen åstadkommer man enorma effekter på kommuninvånarnas fysiska aktivitet och hälsa.

FORSKNING VISAR ATT MOTIONSRÅDGIVNING ÄR EFFEKTIVT

Individuell motionsrådgivning har visat sig öka klienternas motionerande och förbättra den upplevda funktionsförmågan. Tack vare den ettåriga rådgivningsprocessen minskade klienternas vikt, midjemåttet minskade och fett- och sockervärden i blodet förbättrades. För största delen av klienterna var de nya motionsvanorna och den lättare vikten bestående förändringar.

Med nya hälsosamma levnadsvanor som man lärt sig från motionsrådgivningen kunde man förebygga uppkomsten av typ 2-diabetes. Detta påverkar bland annat kostnaderna för hälso- och sjukvården. Genom att förebygga fyra diabetesfall kunde man redan spara en större summa än vad som användes för motionsrådgivningen under året. (Vasankari & Kolu 2018).

UTDRAG UR KOMMUNENS KLIENTENKÄTER

Kuopio: 80 % av klienterna var nöjda med rådgivningen.

Päijänne-Tavastland: Klienternas motionsmängd per vecka har ökat med i genomsnitt 50 % under uppföljningen på tolv månader.

Kemi: 94 % av motionsrådgivningens klienter har hittat trevliga sätt att röra på sig i vardagen.

Nivala: Den genomsnittliga viktminskningen har varit 5-8 kilo i den ett år långa rådgivningsprocessen.

Nådendal, Masku-Mynämäki: I genomsnitt 60 % av motionsrådgivningens klienter har gjort sina matvanor hälsosammare.

Kemi: I bästa fall har depressions- eller blodtrycksmedicineringen kunnat minskas eller avslutas helt.

Nivala: Klienternas vardagsaktivitet har ökat och orken i arbetet har förbättrats.

Pudasjärvi: Den genomsnittliga sömntiden på natten har ökat med cirka en timme.

Esbo: Känslan av att arbetet är ansträngande har minskat och i synnerhet har de längsta sjukfrånvaron blivit kortare.

Pudasjärvi: Antalet besök på hälsocentralerna hos klienter inom motionsrådgivningen som använder många hälsotjänster minskade med cirka 70 %.