Två män står på piren och pratar.

EN AKTIV LIVSSTIL ERBJUDS

Motionsrådgivningen är ett stöd som passar just ditt liv, inspirerar dig, är lätt att tillägna sig och avgiftsfritt, så att du kan göra motion till en del av din vardag.

Vardagen är full av krav. I bakhuvudet finns hela tiden en känsla av otillräcklighet och även resurserna är knappa. Man borde röra sig mer, men när man inte hinner. Och när man skulle hinna, då orkar man inte. Och även om man orkade, så vill man egentligen inte ens det, för motion är ju inte ens grej. Visste du att du har möjlighet att få motionsrådgivning som passar just ditt liv i din egen kommun?

FÖR VEM

Motionsrådgivningen är avsedd just för dig, om du behöver mer motion i din vardag eller om ditt hälsotillstånd kräver att levnadsvanorna ändras.

VAD GÖR MAN DÄR

Motionsrådgivning är inspirerande, lättillgänglig och avgiftsfri rådgivning, med hjälp av vilken du kan göra motion till en del av din vardag. Vid motionsrådgivningen ställer inga krav på hur du rör på dig, du bestämmer själv. Motionsrådgivaren går vid din sida genom att stöda, diskutera och tillsammans söka lösningar. Motionsrådgivningen är alltid individuell, dvs. tjänsten skräddarsys till en helhet som passar just dig.

Rådgivningen pågår vanligtvis från ett halvt år till ett år och under den tiden letar ni efter den betydelse som motion har i just ditt liv. Ni testar också olika motionsformer och går igenom näring och kost, sömnfrågor och andra faktorer som påverkar ditt välbefinnande. Målet med motionsrådgivningen är att ditt övergripande välbefinnande ska öka. 

Vid motionsrådgivningen träffar du en motionsrådgivare ansikte mot ansikte och håller kontakt på ett sätt som passar dig. Du kan också delta i motionsförsök eller i startgrupper som är avsedda för motionsrådgivningsklienter. Där kan du få kamratstöd och motionera i trevligt sällskap, med bra fiilis.

Uppföljningen är en del av motionsrådgivningen. Du ställer upp ett mål för dig själv och tillsammans med motionsrådgivaren följer ni med dina framsteg. Du får respons, ni diskuterar och letar efter sätt att öka motion i din vardag som passar just dig.

Oops! This video will not be shown because you have disabled the marketing cookies. To see the video, accept marketing cookies.

HUR FÅR MAN TILLGÅNG

Du kan få en remiss till motionsrådgivningen från hälso- och sjukvården eller själv boka en tid. Kommunernas praxis varierar.

VEM ÄR ANSVARIG

Motionsrådgivningen är en kommunal tjänst som antingen kommunens idrottsväsende eller hälso- och sjukvården ansvarar för. I vissa kommuner är motionsrådgivningen en del av livsstilshandledningen, varvid du också kan hitta tjänsten under namnet livsstilshandledning.