Två personer undersöker en mobilapp.

SÅ HÄR KAN DU BÖRJA PRATA OM BRIST PÅ MOTION

Professionell inom hälso- och sjukvården eller idrottsbranschen: Läs de bästa tipsen för att föra motion och hälsosamma levnadsvanor på tal, när du vill utveckla din kompetens.

Man måste ta upp motion för diskussion i en förtroendeingivande anda, där det finns utrymme för klientens egna tankar. Det viktigaste är att få till stånd en genuin diskussion i stället för att den professionella motiverar behovet av förändring och klienten försvarar sina gamla levnadsvanor.

Diskussionen om brist på motion kan inledas till exempel genom att man talar om val i vardagen, frågar om klientens inställning till motion samt utbyter nyheter om motionsminnet. Det är vanligt att man måste diskutera ämnet flera gånger innan övervägandet av förändringen framskrider till planering eller handling.

DU KAN FÖRA MOTION PÅ TAL TILL EXEMPEL MED DESSA TEMAN

 • Vardagsmotion, val i vardagen
 • De trevligaste sätten att röra på sig och vara aktiv
 • Vad i motionerande fungerar bra och vad kan utvecklas
 • Favoritgren och intresse för att göra den till en regelbunden hobby
 • Betydelsen av motion
 • Motionsminnen
 • Årstidernas och vädrets inverkan på motionerandet
 • Motion på väg till och från arbetet
 • Minsta möjliga förändring, det enklaste sättet att öka motionen och förbättra levnadsvanorna
 • Tid som kan användas för motion
 • Metoder för att öka vardagsmotion
 • Motionsmål, drömmar

DISKUSSIONEN KAN UTVIDGAS SÅ HÄR

 • Mångsidighet i motionerandet
 • Motionens inverkan på förebyggandet av sjukdomar (typ 2-diabetes, blodtryck)
 • Näring, sömn och motion
 • Lokalt motionsutbud (motionsrådgivning, motionsgrupper)

OBSERVERA

 • Stöd klientens tro på sin egen förmåga att klara sig och göra hälsosamma livsstilsval
 • Stärk klientens förmåga och färdigheter för att känna att ”jag klarar det”. 
 • Uppmuntra klienten till små förändringar, konkreta motionsexperiment
 • Ge positiv respons