Två personer mäter längdhoppresultatet.

ALLT DU BEHÖVER FÖR EN EFFEKTIV MOTIONSRÅDGIVNING

Vilka är de bästa metoderna och verktygen för att stöda klienten? På dessa sidor hittar du svaren, oavsett om du arbetar med klienter eller utvecklar rådgivningen.

SÅ HÄR BYGGER DU UPP EN FUNGERANDE MOTIONSRÅDGIVNINGSTJÄNST

Riksomfattande rekommendationer för motionsrådgivning

Rekommendationerna stöder utvecklingen av högklassig motionsrådgivning i kommuner och landskap samt styr byggandet av en servicekedja för motionsrådgivning och förenhetligandet av kvaliteten på och utvärderingen av rådgivningsprocessens innehåll.

Motionsrådgivning som en permanent tjänst

Har ni redan motionsrådgivning? Läs de bästa metoderna för att etablera verksamheten.

Läs mer >

Tips för att starta motionsrådgivning

Hur sätter man i gång en motionsrådgivning och hittar partners kring den gemensamma servicekedjan? Och hur undviker man de vanligaste fallgroparna?

Läs mer >

Tips för lyckad kommunikation

Med dessa anvisningar får du klienten att intressera sig för motionsrådgivningstjänsten i er kommun.

Läs mer >

SE INSPELNINGAR AV TIDIGARE ETUKENO-WEBBEVENEMANG

Inspelningen av webbevenemanget Liikuntaneuvonta on uusi musta, som ordnades i maj 2021, finns nedan.

Under evenemanget diskuterade man under ledning av experter vad personlig motionsrådgivning av hög kvalitet är och vilka redskap de pinfärska rekommendationerna för rådgivningens innehåll ger. Hurdan är en fungerande servicekedja för motionsrådgivning och vad krävs för att genomföra den? I programmet diskuterades också vilka resultat och framgångar kommunen kan få genom motionsrådgivning.

Oops! This video will not be shown because you have disabled the marketing cookies. To see the video, accept marketing cookies.

Du hittar inspelningen av webbevenemanget Liikuttaako liikkuminen terveydenhuollossa? som ordnades i november 2021 nedan.

En panel av experter inom social- och hälsovårdsbranschen analyserade bland annat splittrat klientarbete inom hälso- och sjukvården, svårigheter att föra saker på tal och huruvida de anställda i branschen litar på sin egen motionskompetens. Joni Jaakkola, mångkunnig inom välfärdsbranschens, bjöd på tankar och konkreta tips om hur man kan ta i bruk lärdomarna från ett hälsosamt liv i sin egen vardag.

Oops! This video will not be shown because you have disabled the marketing cookies. To see the video, accept marketing cookies.

MED MOTIONSRÅDGIVNINGENS PROCESS BLIR DET LÄTTARE ATT LYCKAS

Som stöd för motionsrådgivarna har man utarbetat en process i fem faser som hjälper till att säkerställa att arbetet lyckas. Processens faser är:

  1. Inspirera och stärka
  2. Diskutera
  3. Ställ upp mål
  4. Gör upp en plan
  5. Följ med utvecklingen

Med dessa steg hittar klienten en motionsinriktad och hälsosam livsstil, i bästa fall för resten av livet.

Oops! This video will not be shown because you have disabled the marketing cookies. To see the video, accept marketing cookies.

Bekanta dig med motionsrådgivningens process i den bifogade videon (på finska).

Videon får användas fritt för att utveckla motionsrådgivningen. Om du behöver den ursprungliga videofilen, kontakta kommunikationen för programmet Vuxna i rörelse anna.suutari@liikkuvaaikuinen.fi.


Motionsrådgivningens startforum

Motionsrådgivningens startforum erbjuder information och stöd om hur man inleder motionsrådgivning i kommunen. Forumet är avsett för motionsrådgivare och andra professionella som ansvarar för utvecklingen av motionsrådgivningen. Arbetet genomförs med hjälp av webbinarier och online-workshoppar på finska.


Nästa startforum startar den 6.9.2022.


Gå med i Facebook-gruppen

Gå med i Facebook-gruppen för professionella inom motionsrådgivning! Håll dig uppdaterad om aktuella frågor, fråga och dela erfarenheter. Vi är redan över 800!

ORD ÄR VIKTIGA

Ju oftare man talar om motion, desto bättre

Även människor som arbetar utanför motions- och hälsobranschen ska uppmuntras att vara förespråkare för motion.

Läs mer>

Så här kan du börja prata om brist på motion

Berätta för din klient att brist på motion är en hälsorisk, men att den kan förebyggas.

Läs mer >

BEKANTA DIG ÄVEN MED VÅRA ANDRA WEBBPLATSER