Reetta

VAL SOM VARAR LIVET UT


”Detta är en lång process under vilken jag måste lära mig nya levnadsvanor som varar resten av livet.”
– Reetta, 41

Reetta Niinikorpi, som arbetar som tandskötare, blev överraskad när hon fick veta att hemkommunen erbjuder motionsrådgivning där hon får hjälp med viktkontroll och att börja motionera. Övervikt och motion hade tagits upp vid ett kontrollbesök hos företagshälsovården. Reetta tog genast tillfället i akt och inledde motionsrådgivning i slutet av sommaren 2019.

”EN LIVSSTILSFÖRÄNDRING I TÄNKANDET HÄNDER INTE PÅ EN SEKUND.”

Innan motionsrådgivningen inleddes hade Reetta redan gått ner åtta kilo i vikt. Men hon förstod och accepterade redan i det skedet att hon fortfarande hade en lång väg framför sig.

– Jag beslöt att det här är en femårsprocess under vilken jag måste lära mig nya sätt, så att förändringarna varar i resten av mitt liv, konstaterar Reetta.

Reetta anser att ett år är ett absolut minimum för sådana förändringar.

– En livsstilsförändring i tänkandet händer inte på en sekund.

Samhörighetskänsla i konditionscirkeln

Motionsrådgivningen har hämtat motionsglädje tillbaka till Reettas liv. Hon upplever att hon från rådgivningen också har fått lärdomar och råd om rätt ätande och regelbunden måltidsrytm.

Förutom promenader, vattenlöpning och gym besöker Reetta motionsrådgivarens konditionscirkel en gång i veckan. Konditionscirkelns effekter syns inte bara i konditionen utan också i hur man känner sig.

– I konditionscirkeln uppstår en känsla av samhörighet. Det är en mycket stor sak att känna att man hör till en grupp. Via gruppen har det kommit nya bekantskaper och det är trevligt att utbyta senaste nytt med gruppmedlemmarna när man träffar dem även utanför konditionscirkeln. Kamratstödet har haft stor betydelse, beskriver Reetta.

Även om man i konditionscirkeln tränar som en grupp, så gör var och en alltid enligt sin egen kondition, vilja och önskan. Samtidigt utbyter man senaste nytt, ger kamratstöd och delar erfarenheter och tips med medtränare.

Samtal i enrum är kärnan till allt

Gällande rådgivningen är det enligt Reetta väsentligt att saker inte bearbetas färdigt för klienten, i stället utmanar rådgivningen klienten att fundera på saker ur sin egen synvinkel. Växelverkan mellan rådgivaren och klienten är av största vikt.

Klientens egna insikter är nyckeln till en bestående och lyckad förändring.

– Inget av detta är ju nytt, men att börja utnyttja dem för att förbättra det egna välbefinnandet är det som motionsrådgivningen ger redskap för. Rådgivaren kan inte göra ändringar för klientens räkning.

Inget stirrande på vågen

Vad har motionsrådgivningen lärt Reeta? Åtminstone det, att man inte behöver stirra på vågen hela tiden.

– Vikten sjunker nog utan att man hela tiden kontrollerar den. Jag skulle bara uppleva det som stressande om jag hela tiden borde fundera på att dagen för vägning är på kommande och att jag inte får äta något nu, säger Reetta.

Motionsrådgivningen har också lärt henne att ha överseende.

– Ingens liv tar slut även om man ibland äter den där chokladstången. Jag har förstått att jag inte ska förneka mig själv allt. Återfall kommer, men inte heller för dem ska man straffa sig själv.